Suosittelemamme lehtikirjoitukset

  • Pidä kipinät kurissa. PUUTARHA&kauppa 15/2009.
  • Työhön opastuksesta hyötyvät kaikki. PUUTARHA&kauppa 9/2009
  • Varastointikauden kynnyksellä huomio työturvallisuuteen. PUUTARHA&kauppa 20/2008.
  • Olosuhteet kuntoon - työ miellyttäväksi ja tehokkaaksi. PUUTARHA&kauppa 25–26/2008
  • Viherurakoinnin valttikortit. Viherympäristö 3/2010
  • Vierastyövoiman perehdyttäminen puutarha- ja maataloustuotannossa. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43. Nurmijärvi 2010.  www.ttskauppa.fi
  • Myötä- ja vastatuulia työsuojelutoimenpiteiden vaikuttavuudelle maatiloilla. TTS tutkimuksen tiedote, luonnonvara-ala: maatalous, 1/2010. www.ttskauppa.fi

Palaa järjestelmällinen laatutyö -sivun alkuun