Puutarhaliiton kaksivuotisessa hankkeessa: "Puutarha-alan laatujärjestelmä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi" luotiin valmiudet ja tarvittavaa tukimateriaalia arvioida yrittäjän lisäkoulutustarvetta sekä valmentaa yrittäjä Global G.A.P. sertifiointikelpoiselle tasolle. Hanketta rahoitti Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima Laatuketju. Hanke päättyi vuonna 2012. Hankkeen puitteissa tuotettu "Hevi-tuottajan Global G.A.P.-opas" on valmistunut. Opasta voi tilata  s. Klikkaa kuvaketta ja voit tutustua oppaaseen myös verkossa. 

Tähän on koottu runsas valikoima mallilomakkeita, joita voi hyödyntää täydentäessään yrityksen toimintoja ja asiakirjoja vastaamaan GLOBAL G.A.P. laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia. Aineisto on tuotettu vuosina 2010-2012 maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Laatuketjuhankkeessa "Laatutarha kansainvälisesti vertailukelpoiseksi".

GLOBAL G.A.P. -järjestelmää kehitetään ja järjestelmään liittyvä arviointipohja uudistetaan jatkuvasti. Näin ollen materiaali voidaan pitää korkeintaan suuntaa antavana.

Merkittävä osa tukimateriaalista on saatu käyttöön Ruralia instituutilta, sekä Svenskt Sigill vastuutaholta Ruotsissa. Osa materiaalista on Kotimaiset kasvikset ry:n Laatutarha-järjestelmän tukimateriaalia. Tarkastuspistelistat sekä riskienarviointitekstit ovat Anne Piiraisen tekemiä epävirallisia käännöksiä englanninkielisestä alkuperäistekstistä. Tekstiä on myös muokattu sujuvamman kielenkäytön vuoksi.

Materiaalin ovat koonneet asiantuntijat MMM Erkki Rautio, sekä Anne Piirainen Helsingin yliopiston Ruralia -instituutista, sekä MMM Katarina Lassheikki Puutarhaliitosta.

On hyvä muistaa, että mahdollisissa epäselvissä tilanteissa pätee aina GLOBAL G.A.P. standardin ja siihen liittyvien oheisdokumenttien englanninkielinen alkuperäisteksti. GLOBAL G.A.P. standardin käyttöoikeudet omistaa GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS. Virallinen GLOBAL G.A.P. standardi liiteasiakirjoineen löytyy mm. englannin ja ruotsinkielellä osoitteesta www.globalgap.org.

Lisätietoja: Katarina Lassheikki, katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi