<  Etusivu - Startsidan <  IP Kasvikset - IP Frukt&Grönt
<  Laatutarha - Kvalitesgård  
<  Laatutarha tukimateriaali - Kvalitetsgård stödmaterialet <  Global G.A.P
Laatutarha auditoijien omat sivut  
 

 

Puutarhayrittäjille on tähän koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa. Tukimateriaali sisältää lomakemalleja, ohjeita ja artikkeleita. Tämän sivun lopulla löytyy myös hieman taustatietoa Laatutarhasta.

För trädgårdsföretagarna finns stödmaterial som gör det lättare att ta i bruk riktlinjerna. Stödmaterialet omfattar blankettmodeller, direktiv och artiklar. Stödmaterialet hittar du här nedan. I slutet av denna sida hittar du även lite bakgrundsinformation om Kvalitetsgård.

 

Työpohjat ja tukimateriaali | Arbetsbottnar och stödmaterial

 Tukimateriaalit elintarvikehuoneistoille | Stödmaterial för livsmedelslokaler:

 

A.Viljelypaikka, tuotantotilat, laitteet ja huoltotoimet

A. Odlingsplats, produktionsutrymmen, anordningar och serviceåtgärder


A1 - Uuden tuotantopaikan riskinarviointi - lomake - suppea versio
A1 - Uuden viljelypaikan riskinarviointi - lomake - laaja versio | Sigill Kvalitetssystem AB
A1 Checklista för ny odlingsplats | Sigill Kvalitetssystem Ab
A2 - Omvavalvontakuvaus - lomake (1.4.2014)
A2 - Egenkontrollbeskrivning - blankett (1.4.2014)
A2 - Hygieniariskien arviointi - lomake
A2 Utvärdering av hygienrisker
A3 ja E1 - Ohje hyvään työhygieniaan ja turvalliseen ja terveelliseen työskentelyyn - FI
A3 och E1 - Direktiv för god arbetshygen och sunda arbetsmetoder - SWE
A3 ja E1 - Hyvä työhygienia ja toimintaohjeet onnettomuuden varalle - ENG
A3 ja E1 - Hyvä työhygienia ja toimitaohjeet onnettomuuden varalle - EESTI
A3 ja E1 - Hyvä työhygienia ja toimintaohjeet onnettomuuden varalle - RUS
A3 - Muista pestä kätesi kyltti - Handtvätt! - ENG, RUS, POL, THA, EES, LAT, LIT, SWE, FI
A3 ja E3 - Kielto ja varoituskyltit - Förbud och varningar - FI , SWE, ENG, RUS
A4 ja A9 - Siivous- ja huoltokirjanpito - lomake | Sigill Kvalitetssystem AB
A4 och A9 Städnings- och underhållsuppföljning | Sigill Kvalitetssystem AB
A5 - Ohje hajonneen lasin tai kirkkaan muovin poissiivoamiseen | Sigill Kvalitetssystem AB
Ohjeet hiirien ja rottien asianmukaiseen torjuntaan (Luke)
Anvisningar för behörig bekämpning av råttor och möss (Luke)
A6 - Vaán tarkastus - lomake
A6 Pakkausten sisällön määrän mittaus - TUKES:in ohje
A6 Torikaupan mittaukset - TUKES:in ohje
A6 - Kontroll av vågar - blankett
A9 - Koneiden ja laitteiden huollot - lomake

 Tukimateriaalit elintarvikehuoneistoille | Stödmaterial för livsmedelslokaler:

Takaisin 


   

Mielipiteesi on meille arvokas. Palautteesi auttaa meitä kehittämään auditointia ja laatujärjestelmää edelleen, jotta se vastaisi entistä paremmin odotuksiasi. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käytetään ainoastaan Kotimaiset Kasvikset ry:n kehityksellisiin tarkoituksiin. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Tässä voit antaa palautetta auditoinnista

Kiitos palautteesta!