Puutarhaliiton ammattineuvonnan asiantuntijat

Puutarhaliiton asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä, kun suunnittelee puutarhayritystoimintaa tai haluaa lisätietoa omien päätöstensä tueksi. Käytettävissä on kasvihuonetuotantoon, hedelmän- ja marjantuotantoon ja taimitarhatuotantoon erikoistuneita asiantuntijoita. Neuvontapalvelut kattavat sekä viljely- ja energiatekniset että järjestelmälliseen laatutyöhön liittyvät kysymykset . Neuvojat auttavat myös puutarhaelinkeinoon ja alan koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kukin asiantuntija on sijoitettu tehtäväkenttänsä mukaisesti Puutarhaliittoon, Kauppapuutarhaliittoon, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liittoon ja Taimistoviljelijät ry:hyn. Järjestöt keräävät jatkuvasti puutarhayrittäjiltä tietoa varmistamaan, että asiantuntijapalvelut vastaavat mahdollisimman hyvin yrittäjien tarpeita.

Tuija Tanska, MMM
marjan- ja hedelmäntuotannon erikoiskonsulentti
Puutarhaliitto ry / Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry

Marja- ja omenatuotannon viljelytekninen neuvonta. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton jäsenpalvelut, koulutus-
tilaisuudet, opintomatkat, asiantuntijalausunnot, viljelijäinfo, sekä laatutarha-auditoinnit.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Yhteystiedot:
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry
tuija.tanska@
puutarhaliitto.fi

puh 09-5841 6535 
fax 09-5841 6556
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki

Jyri Uimonen, MMM
taimitarhatuotannon erikoiskonsulentti, vt toim.joht
Puutarhaliitto ry /
Taimistoviljelijät ry

Taimitarhatuotantoon ja taimimarkkinointiin liittyvä neuvonta, laatutarha-auditoinnit, sekä laatujärjestelmäneuvonta, Taimistoviljelijät ry:n toiminnanjohtaja
Kielet: suomi, englanti

Yhteystiedot:
Taimistoviljelijät ry
jyri.uimonen@
puutarhaliitto.fi

puh 09-5841 6550
gsm 040 827 4833
fax 09-5841 6555
Viljatie 4C, 00700 Helsinki

AnnaMarja Vilander, MMM
avomaatuotannon asiantuntija
Puutarhaliitto ry

Avomaavihannes-, sekä hedelmä- ja marjatuotantoa palvelevan tiedon keruu ja välittäminen, mukaanlukien työturvallisuus ja sukupolvenvaihdosasiat. Myös
laatutarha-auditoinnit ja kasvisten EAN -koodien tilauspalvelu.
Kielet: suomi, (ruotsi)


Yhteystiedot
Puutarhaliitto ry
annamarja.vilander@
puutarhaliitto.fi

GSM: 0400 480 664
fax 09-5841 6555
Viljatie 4 C,
00700 Helsinki

Hanna Skogster, MMM
kasvinsuojelun asiantuntija
Puutarhaliitto ry

Integroidun torjunnan käyttöönoton edistäminen, neuvontakäynnit, koulutukset ja Laatutarha-auditoinnit.
Kielet: suomi, ruotsi

Yhteystiedot:
Puutarhaliitto ry
hanna.skogster@
puutarhaliitto.fi

puh 09-5841 6513,

044 769 0333
fax 09-5841 6555
Viljatie 4 C
00700 Helsinki

Jukka Tuominen, insinööri
kasvihuonetekniikan
erikoiskonsulentti
Puutarhaliitto ry /
Kauppapuutarhaliitto ry

Investointitukihankkeet: 
kustannusarviot, piirrustukset, kasvihuonelaitosten arvonmääritykset, kasvihuoneiden energia-tekniset selvitykset, LVI-suunnitelmat.

Yhteystiedot:
Kauppapuutarhaliitto ry
jukka.tuominen@
puutarhaliitto.fi

puh 09-7288 2116
fax 09-7288 2111
Larin Kyöstin tie 6,
00650 Helsinki

Katarina Lassheikki, MMM
erityisasiantuntija
Puutarhaliitto ry
  
Järjestelmällinen laatutyö, kasvisten laatujärjestelmät ja sertifioinnit, tuoteturvallisuus,
IP Kasvikset, IP Elintarvike ja ISO22000 -neuvonta ja valmennustilaisuudet, käännöstyöt suomi-ruotsi.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti
 

Yhteystiedot / Kontakt:

Puutarhaliitto ry
katarina.lassheikki@
puutarhaliitto.fi

puh: 040 5520 267
fax 09-5841 6555
Viljatie 4 C
00700 Helsinki