Seuraavat IP-kurssit | Följande IP-kurser

 

Tällä hetkellä ei suunnitteilla olevia kursseja.Voit jättää meille yhteydenottopyynnön tässä sopiaksemme valmennusvaihtoehdosta. Här kan du lämna en önskan om att vi tar kontakt och kommer överens om  kursalternativ.

Yrittäjä!

Harkitsetko liittymistä IP Kasvikset sertifiointiin?
Onko tuotteidenne myynnin jatkuminen kiinni sertifikaatin saannista?

Tule Puutarhaliiton järjestämään päivän koulutukseen! Kotiin lähtiessäsi sinulla on valmis omavalvontakansio kainalossasi ja tiedät mitä pitää korjata ennen auditointia. Tämä parantaa mahdollisuuksia sertifioinnin sujuvalle läpimenolle.

Kurssin aikana käymme käytännönläheisesti läpi kaikki auditointia varten tarpeelliset asiat, teemme yrityksen omavalvonnan, laadimme tärkeimmät riskinarvioinnit sekä toimenpidesuunnitelman.

Kouluttajina toimivat Puutarhaliiton tehtävään erikseen koulutetut laatujärjestelmäasiantuntijat Katarina Lassheikki (suomeksi ja ruotsiksi) ja Hanna Skogster (suomeksi).

Eivätkö kevään kurssit sopineet?

 • PERUSTEELLINEN IP-VALMENNUS PUHELIMITSE:
  Voit varata puhelinaikaa 4-6 tuntia meiltä hintaan 100 euro + alv. Asiakas vastaa puhelumaksuista. Puhelinaikoja on tarjolla klo 9-21 väliltä (myös viikonloppuisin).

 • VALMENNUSKÄYNTI:
  Tulemme mielellään neuvontakäynnille. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Ohjeellinen hinta on 470 euroa + matkakulukorvaukset + alv. 
 • TILAUSKURSSI:
  Meiltä voi myös tilata kursseja. Tilauskurssit järjestetään niin että asiakas vastaa koulutustilasta, tarjoilusta sekä kurssin markkinoinnista osallistujille. Koulutuspaikka tulee soveltua usean tunnin koulutukseen ja myös kirjoitustyöhön, sillä osallistujien tulee mukavasti voida täyttää lomakkeita kurssin aikana. Tarvittaessa voimme tuoda paikan päälle tarvittavan datatykin ja valkokankaan. 
  Ohjeelilnen perushinta vähintään neljän osallistujan tilauskurssille 100 euroa / osallistuja + alv + kouluttajan matkakulujen korvaus. Hintaan sisältyy kurssimateriaalit osallistujille. Jos osallistujamäärä nousee pienennämme yksikköhintaa, - kannattaa siis pyytää meiltä tarjous.

  Otathan yhteyttä - etsimme sinulle sopivan ratkaisun:
  katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi tai
  puh 040 5520 267
  hanna.skogster@puutarhaliitto.fi tai
  puh 044 7690 333

Företagare!

Överväger du att ansluta dig till IP Frukt&Grönt certifieringen? Har du kanske bråttom att få certifikat för att säkra en fortlöpande försäljning?

Kom på Puutarhaliittos en dags kurs! När du åker hem har du en klar egenkontrollpärm i armhålan, och du vet vad du bör åtgärda i företaget före auditeringen. Detta förbättrar betydligt chanserna för en smidig auditeringen.  

På kursen går vi jordnära igenom allt det som du behöver åtgärda och känna till inför auditeringen. Vi gör företagets egenrevision, vi gör de viktigaste riskutvärderingarna samt företagets åtgärdsplan. Allt detta för att underlätta ibruktagningen och förberedelserna inför en auditering.

Som utbildare verkar Puutarhaliittos för uppgiften skilt utbildade kvalitetssystemsakkunniga Katarina Lassheikki (på svenska och på finska) samt Hanna Skogster (på finska).

Passar inte vårens kursdagarna för dig?

 • GRUNDLIG IP GENOMGÅNG PER TELEFON:
  Reservera telefontid  4-6 timmar, pris 100 euro + moms. Kunden står för telefonsamtalskostnaderna. Telefontider att reservera finns mellan klockan 9-21 (även under veckoslut).

 • RÅDGIVNINGSBESÖK:
  Vi kommer gärna ut till företaget för en grundlig genomgång av IP kraven. Tag kontakt och begär offert. Riktgivande pris är 470 euro + resekostnadsersättning + moms.
 • BESTÄLLNINGSKURS:
  Det går bra att beställa kurs av oss. Då sköter kunden kursplatsens reservering, trakteringen, och marknadsföringen av kursen till deltagarna. Kursplatsen bör vara lämplig för flera timmars undervisning och skrivarbete eftersom alla deltagare skall bekvämt kunna fylla i blanketter under kursen. Datatykki och filmduk kan vi däremot  hämta med oss vid behov.
  Riktgivande grundpris för en beställningskurs för en grupp på 4 deltagare är 100 euro / deltagare + moms + resekostnadsersättning. I priset ingår kursmaterialet. Om deltagarantalet stiger sänker vi priset per deltagare, - så det lönar sig att begära offert.

  Tag kontakt och vi hittar säkert en lämplig lösning:
  katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi eller
  tfn: 040 5520 267

 

Ajankohtaista IP sertifioinnista

Aktuellt om IP certifiering

 • Sertifionititilanne: Ensimmäiset IP Kasvikset Perussertifiointi sertifikaatit myönnettiin elokuun 2015 alussa. Joulukuun 2016 loppuun mennessä oli myönnetty yhteensä 172 sertifikaattia. Järjestelmään liittyneitä yrityksiä on tällä hetkellä yli 200. Lisää liittymisiä tulee yhä
   
 • IP Kasvikset Perussertifioinnin käyttöönottohanke on päättynyt. Marraskuun 23. päivä järjestimme laatujärjestelmäseminaaripäivän Tampereelle joka samalla oli hankkeen päätösseminaari. Loppuseminaarissa julkistettiin Kasvisten laatujärjestelmien valintaoppaan. Vaikea keskustelu pakkaamojen sertifiointitarpeesta on päättynyt. Lopputulema on, että asikasvaatimukset ohjaavat pakkaamojen laatujärjstelmien valinnassa.
  Hankkeen tiimoilta järjestettiin kevään 2016 aikana  pakkaamokiertue syvähaastatteluineen runsaaseen kymmeneen pakkaamoon. 
 • Certifieringsläget: De första IP Frukt&Grönt Grundcertifierings certifikaten skrevs ut i början av augusti 2015. Vid årsskiftet 2016/2017 hade sammanlagt 172 företag fått sina certifikat. Drygt 200 företag har för tillfället anslutit sig till IP Frukt&Grönt Grundcertifiering. Nya anslutningar kommer in fortsättningsvis. 
   
 • Projektet med att ta ibruk IP IP Frukt&Grönt Grundcertifieringen har avslutats. Den 23. november ordnade vi en kvalitetssystem seminariedag i Tammerfors som samtidigt var projektets slutseminarium. På slutseminariet offentliggjordes en guide för val av kvalitetssystem. Den svåra diskussionen om packeriernas certifieringskrav har avslutats. Man kom fram till att det är de kundspecifika kraven som gäller och som i sista hand fastställer vilket kvalitetssystem som krävs av ett packeri.  Under våren 2016 ordnade projektet  en packeriturné med djupintervjuer för att samla information om packeriets vardag (livsmedelslokaler) och vilka frågeställningar gällande produktsäkerhet och kvalitet packeriet tampas med.