Puutarha-alan koulutustarjonta

- oppilaitokset ja niissä annettava koulutus

Suomessa on yli 20 puutarha-alan koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, joista kaksi on ruotsinkielisiä. Lisäksi oppisopimuskeskukset ja oppisopimustoimistot osallistuvat oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen.

Puutarha-alan peruskoulutusta on tarjolla lähes kaikissa Suomen maakunnissa. Nuorisoasteen ammatilliseen peruskoulutukseen hakeudutaan yhteishaun kautta, ja yhteishakuoppaasta löytyy tietoa hausta. Tietoa saa myös työvoimatoimistoista tai suoraan oppilaitoksista.

Aikuiskoulutuksen ja korkeakoulutuksen hakumenettelyistä saa tietoa suoraan oppilaitoksilta

Puutarhatalouden perustutkinnot, nuorisoaste

Puutarhatalouden perustutkinnot aikuisopiskelijoille
Ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta tai näyttöjä
Erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta tai näyttöjä
Ammattikorkeakouluopetus
Korkeakouluopetus

Paluu koulutussivuston alkuun


Puutarhatalouden perustutkinnot, nuorisoaste

pk=peruskoulupohjainen
er=erityisopetus
yo=ylioppilaspohjainen

Oppilaitos
sijainti
kartalla
puutarha-
tuotannon
ko
viheralan
ko
kukka- ja
puutarha-
kaupan ko
perus-
tutkinto
+ lukio 
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Lappeenranta

1

  pk, yo    
Haapaveden ammattiopisto*

3

pk, yo      
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki

5

er, pk, yo pk, yo pk, yo  x
Hämeen ammatti-instituutti Lepaa, Hattula

 6

pk, yo pk, yo    
Jämsän ammattiopisto

 7

pk, yo pk, yo pk,yo  x
Järviseudun ammatti-instituutti, Kurejoki

 8

  er,pk,yo er, pk, yo
Kainuun ammattopisto Seppälä, Kajaani

 9

     pk, yo  
Keski-Uudenmaan ammattiopisto

13

er, pk, yo er, pk, yo er, pk, yo pk 
Kiipulan ammattiopisto, Janakkala ***
erityisoppilaitos

 10

er, pk er, pk er, pk  
Lapin ammattiopisto, luonto- ja ympäristöala, Rovaniemi

11

pk, yo, er pk, yo, er  pk, yo, er pk 
Ammattiopisto Luovi, Muhos ja Liminka, erityisoppilaitos

 31

er, pk      
Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan koulutila

 12

pk, yo pk, yo pk, yo
Oulun seudun Ammattiopisto, Kempele

 19

  pk, yo    
Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Kitee     10 pk, 2 yo    
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi ja Toivala

 17

  yo yo  
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi *

 18

er,pk  pk   x  
Yrkesinstitutet i Österbotten, Vasa

 21

pk, yo pk, yo  pk, yo  x
Uudenmaan maaseutuopisto Hyvinkää

23 

pk, yo      
Ammattiopisto
Livia,
maaseutuopisto
 

 24

pk, yo pk, yo pk, yo  x
Axxell Utbildning Ab, Esbo

 25

pk, yo pk,yo    

* painotettu luonnonmukaista viljelyä
*** puutarhatalouden valmentava koulutus erityisoppilaille, 40 ov

Lisäksi Perttulan erityisammattikoulussa Hämeenlinnassa on mukautettua puutarhatalouden perustutkinto-opetusta erityisoppilaille.

Paluu sivun alkuun


Puutarhatalouden perustutkinnot aikuisopiskelijoille

n=näyttöjä järjestävä oppilaitos
k=näyttöihin valmistavaa koulutusta
o=opetussuunnitelmaperusteinen tutkinto aikuisille, monimuotokoulutus

Oppilaitos
sijainti
kartalla
puutarha-
tuotannon
ko
viheralan
ko
kukka- ja
puutarha-
kaupan ko
Ahlmanin ammattiopisto, Tampere

 

   k
Etelä-Karjalan aikuisopisto Lappeenranta

1

  k/n  
Forssan aikuiskoulutuskeskus

2

k/n    
Harjun oppimiskeskus, Virolahti

4

k/n k/n  k/n
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki

5

k/n k/n k/n
Hämeen ammatti-instituutti Lepaa, Hattula

6

  o  
Jämsän ammattiopisto

7

k/n k/n  
Järviseudun ammatti-instituutti, Kurejoki

8

  k/n, o k/n, o
Kainuun ammattopisto Seppälä, Kajaani

9

  k  
Keski-Uudenmaan ammattiopisto

13

k/n k/n k/n
Lapin ammattiopisto, luonto- ja ympäristöala, Rovaniemi

11

n n, o, k n
Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan koulutila

12

o o o
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu

16

k/n   12
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi *

18

k/n k/n k/n
Yrkesinstitutet i Österbotten, Vasa

21

k/n  k/n k/n
Työtehoseura, Rajamäki

22

  k/n k/n
Uudenmaan maaseutuopisto Hyvinkää

23

k/n    
Ammattiopisto
Livia,
maaseutuopisto
 

24

k/n k/n k/n
Axxell Utbildning Ad, Esbo

25

k/n k/n  

* painotettu luonnonmukaista viljelyä
Lisäksi Ahlmanin ammattiopistossa Tampereella on kukka- ja puu
tarhakaupan oppisopimuskoulutusta.

Paluu sivun alkuun


Ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta tai näyttöjä

n=näyttöjä järjestävä oppilaitos
k=näyttöihin valmistavaa koulutusta

Oppilaitos

sijainti
kartalla

floristi puisto-
puutar-
huri
viinin
tuotanto
viljely-
puutar-
huri
arboristi golf-
kentän
hoitaja
Ahlmanin ammattiopisto, Tampere   k          
Forssan aikuiskoulutuskeskus

2

k/n          
Harjun oppimiskeskus, Virolahti **

4

  k/n        
Hämeen ammatti-instituutti Lepaa, Hattula

6

  n k/n n   k/n
Jämsän ammattiopisto

7

 k n        
Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan koulutila

12

  k/n        
Keski-Uudenmaan ammattiopisto Saaren kartano

 

k/n k/n   k/n    
Oulun seudun Ammattiopisto, Kempele

14

k/n k/n        
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu

16

      12    
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Ilomantsi

15

    k/n      
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi *

17

k k/n k/n k/n   k
Suomen urheiluopisto, Vierumäki

20

          k/n
Yrkesinstitutet i Österbotten, Vasa

25

k/n     k/n     
Työtehoseura, Rajamäki

22

 k/n k/n       k/n 
Uudenmaan maaseutuopisto Hyvinkää

23

        k/n  
Ammattiopisto
Livia,
maaseutuopisto
 

24

k/n k/n      k/n  

* painotettu luonnonmukaista viljelyä
** kivimiehen ammattitutkintoon valmistava koulutus, suuntautuminen ympäristörakentamiseen ja muuta kivialan koulutusta.

Paluu sivun alkuun


Erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta tai näyttöjä

n=näyttöjä järjestävä oppilaitos
k=näyttöihin valmistavaa koulutusta

Oppilaitos

sijainti
kartalla

 floristi-
mestari
puisto-
mestari
taimisto-
mestari 
golfkenttä-
mestari 
Forssan aikuiskoulutuskeskus

2

 k/n       
Hämeen ammatti-instituutti Lepaa, Hattula

6

   n    k/n
Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan koulutila

12

  k/n    
Keski-Uudenmaan ammattiopisto Saaren kartano

 

 k/n  k/n    
Oulun seudun Ammattiopisto, Kempele

14

k/n       
Suomen urheiluopisto, Vierumäki

20

      k/n
Työtehoseura, Rajamäki

22

  k/n    


Paluu sivun alkuun

Ammattikorkeakouluopetus

26. Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaa, www.lepaa.hamk.fi
27. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö www.oamk.fi/luova
28. Yrkeshögskolan Novia, Esbo www.novia.fi

Korkeakouluopetus

29. Helsingin yliopisto, maatalous- metsätieteellinen tiedekunta http://www.mm.helsinki.fi/mmsbl/opintosuunnat/PTARH/index.htm
30. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto www.hut.fi/Yksikot/Osastot/A


Paluu koulutussivuston alkuun