Annalanmäen puutarhakeskusta kehitetään Helsingissä

Helsingin Arabian kaupunginosassa sijaitseva Annalan huvila on yksi kaupungin parhaiten säilyneitä ja arvokkaimpia kulttuuriperintökohteita, jonka vetovoimaa puutarha-alan harrastajien parissa halutaan vahvistaa.

 

Annalan huvila ja sen yhteydessä oleva orangerie-kasvihuone ja puistoalue ovat historiansa puolesta erityisen arvokkaita. Ne kertovat 1800-luvun puutarhakulttuurista. Teema on jatkunut parin sadan vuoden ajan, sillä nykyisin Annalanmäellä on vilkasta puutarhaharrastustoimintaa. Alueen kiinnostavuutta ja vetovoimaa halutaan edelleen kehittää, ja samalla tuoda alue yhä vahvemmin helsinkiläisten käyttöön.

Alueen toimijat aloittavat alueen kokonaisvaltaisen kehittämistyön vuoden 2021 alussa tavoitteenaan luoda alueesta vetovoimainen puutarhakohde niin helsinkiläisille kuin kauempaa tuleville vieraille, kertoo Annalan Isku-työryhmän puheenjohtaja Timo Taulavuori.

Annalan toimijat yhdistävät voimansa

Helsingin kaupunki hallinnoi maa-aluetta. Muita Annalan toimijoita ovat Hyötykasviyhdistys ry, Kiinteistö Oy Pro Anneberg ja Annalan huvilan ystävät ry. Alue on kaavoitettu puutarhakulttuurin käyttöön, ja järjestöjen tavoitteena on tuoda alueelle nykyistä aktiivisempaa ja monipuolisempaa toimintaa. Mukana on myös Puutarhaliitto ry, joka haluaa olla mukana kehittämässä kohdetta muiden järjestöjen kanssa vastaamaan kaupunkilaisten lisääntyvään kiinnostukseen.

Joulukuussa 2020 perustettu työryhmä päivittää ja kehittää aikaisempia alueen suunnitelmia vastaamaan nykyajan tarpeisiin. Hankkeessa huomioidaan kaupungin tavoitteet arvokkaiden perinneympäristöjen kehittämisessä sekä kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Vuoden 2020 aikana puutarhaympäristöjen vaikutus hyvinvointiin on korostunut entisestään. Kaupunkilaisten tarve ja kiinnostus puutarhaharrastausta kohtaan on kasvanut erityisesti nuorten aikuisten parissa, kertoo kehitysideoista Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori.

Tällä hetkellä Hyötykasviyhdistys ylläpitää teemapalstoja ja vuokraa viljelypalstoja kaupunkilaisille. Annalanmäellä toimii aktiivinen ponitalli sekä vapaaehtoisten pyörittämää teemakahvilatoimintaa ja tilanvuokrauspalveluita esimerkiksi kokouksiin ja yksityisiin juhliin.

Jo nykyisin vanhassa orangeriessä säilytetään ja lisätään arvokkaita vanhoja huonekasvikantoja, minkä lisäksi Hyötykasviyhdistys kerää ja myy laajaa valikoimaa vihannesten siemeniä. Annalan huvilan omistaa Koy Pro Anneberg, jonka tavoitteena on kunnostaa arvokas huvila yhä laajempaan käyttöön. Rahoitus huvilan kunnostamiseen saadaan vapaaehtoisten ylläpitämästä kahvilatoiminnasta sekä lahjoituksista.

Lisätietoja työryhmän puheenjohtaja Timo Taulavuori, 040 745 3005, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi

Kuva: Annalan huvilan edustan näyttävät tapetti-istutusryhmät kertovat huvilan hienosta historiasta.