Puutarhaliitto laajentaa laatutyötään GLOBALG.A.P:in 

 

Puutarhaliitto tekee yhdessä satojen suomalaisten puutarhayrittäjien kanssa laatutyötä. Yrittäjillä on käytössä muun muassa kotimainen Laatutarha ja ruotsalais-suomalainen IP-laatujärjestelmäperhe. Nyt heille tarjotaan mahdollisuutta laajentaa laatujärjestelmiään vientimahdollisuudet avaavaan GLOBALG.A.P.in. 

 

GLOBALG.A.P. on kansainvälinen laatujärjestelmä, jonka avulla halutaan varmistaa, että kaikkialla maailmassa tuotetut puutarhatuotteet täyttävät tuotantotavoiltaan samat perusvaatimukset muuan muassa tuotannon, kasvinsuojelun ja ympäristöasioiden suhteen. Tämän lisäosana on työoloja koskea GRASP-osio, jonka avulla varmistetaan, että tuotannossa myös työntekijöitä kohdellaan hyvin sopimusten mukaisesti. 

 

Suomalainen versio kaksikielisenä

 

Hankkeessa GLOBALG.A.P.-laatujärjestelmä tuodaan virallisina suomen- ja ruotsinkielisinä versioina SuomeenSen osiot muutetaan vastaamaan suomalaista lainsäädäntöä ja samalla Suomeen perustetaan kansallinen tekninen toimintaryhmä KATTRY-ryhmä, joka vastaa tämän laatujärjestelmäkokonaisuuden kehittämisestä ja soveltamisesta jatkossa. Parhaillaan etsitään sopivia puutarhayrityksiä pilotoivaksi, jotta laatujärjestelmän kriteerit, koulutus- ja tukimateriaali saadaan vastamaan käytännön tarpeita.

 

Suomalaisista kaupan ketjuista Lidl on jo ilmoittanut vaativansa yhtenä vaihtoehtona kasvisten toimittajilta Suomessa GLOBALG.A.P:in ja sen GRASP-osion. Moni toimija uskoo, että tulevaisuudessa puhtaiden ja laadukkaiden suomalaisten puutarhatuotteiden kysyntä kasvaa myös muualla maailmassa, jolloin yritysten vientimahdollisuudet paranevat. 

 

Ruokavirasto on myöntänyt rahoitusta Puutarhaliitto ry:n hallinnoimalle ”GLOBALG.A.P. tehokkaasti käyttöön”-hankkeelle. Puutarhaliitto toteuttaa hankkeen yhteistyössä hankekumppaneidensa Päivittäistavarakauppa ry:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja SvenskaLantbruksproducenternasCentralförbund SLC r.f:n kanssa.  

 

Lisätietoja:  

Laatupäällikkö Katarina Lassheikki, puh 040 5520 267, katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi 

GLOBALG.A.P. –asiantuntija Anne Piirainen, puh 040 962 2527, anne.piirainen@puutarhaliitto.fi