Puutarhaliitto edistää vihannesten ja marjojen laatujärjestelmiä

Kaikkialla maailmassa puutarhatuotteiden: vihannesten, perunan, hedelmien ja marjojen-laatujärjestelmillä on kysyntää. Niiden avulla, erityisesti tukkukauppa, haluaa varmistaa, että viljelijöiden tuotanto, henkilöstöhallinto ja ympäristöasiat ovat hyvässä kunnossa. Suomessa Puutarhaliitto ry edustaa useita kasvisten laatujärjestelmiä, joista tuoreimpana on GlobalG.A.P.  (GG) ja sen lisäosa, sosiaalisen vastuun GRASP.

Puutarhaliiton hankkeessa tuotetaan viljelijöille GLOBALG.AP.-laatujärjestelmän käyttöönottoa ja ylläpitoa helpottavia, Suomen lainsäädännön ja olosuhteet huomioivia ohjeita ja lomakkeita. Järjestelmä on maailmanlaajuinen, joten sen toimivuus ja sovellettavuus sekä paikallisiin oloihin että kansainvälisiin vaatimuksiin ovat tärkeitä. Yhteistyötä tehdään Farm assurer-kumppanina saksalaisen järjestelmän omistajan kanssa. Uusimman laatujärjestelmän versiossa kasvisten tuotantoa ohjataan laatujärjestelmän avulla  ilmastoystävällisemmäksi ja luonnon biodiversiteettiä nykyistä paremmin huomioivammaksi.

Kehitysyhteistyötä Tansaniaan

Puutarhaliitto on mukana myös FFD:n (Food and Forest Development Finland) kanssa kehitysyhteistyöverkostossa, jossa GG-osaamista viedään Tansanian viljelijöille. Myös he haluavat parantaa viljelyn tasoa ja avata vientimahdollisuuksia muihin maihin. Suomalaisten laatujärjestelmäosaamista arvostetaan siellä niin yleisellä tasolla kuin käytännön soveltamisen osalta paikalliseen viljelyyn. GG-laatujärjestelmä avaa vientimahdollisuuksia niin suomalaisille kuin tansanialaisillekin puutarhayrittäjille.  Muun muassa suomalaiset perunan viljelijät ovat laajentaneet vientimahdollisuuksia ja Tansaniassa valmistaudutaan avokadon vientiin.

Parhaillaan GG-järjestelmää pilotoidaan parilla kymmenellä vihannes- ja perunatilalla Suomessa. Hankkeen avulla järjestelmää sovelletaan Suomen oloihin, jolloin mukana olevien tilojen liittymistä helpotetaan valmennuksin ja tukimateriaalin avulla. Monelle yrittäjälle järjestelmän käyttöönotto on sekä osaamisen ja myös talouden puolesta iso askel tuotannon kehittämisessä, kertoo hankepäällikkö Anne Piirainen. ”Ei tästä olisi pystynyt ilman apua selviytymään” on usein toistuva viljelijän kommentti valmennuksen jälkeen. Yrittäjät odottavat uusia avauksia kaupan suunnalta ja myös lisähintaa tuotteilleen tehdystä lisätyöstä.

Auditoija äidinkielellä

GG-laatujärjestelmän käyttöönoton ongelmana on ollut myös suomalaisen auditoivan tarkastajan puuttuminen. Kun kriittinen massa yrityksiä saadaan mukaan järjestelmän piiriin, on Suomessa mahdollisuus saada auditoivia tarkastajia kotimaisilla kielillä, iloitsee hankkeen koordinaattori Anne Piirainen Puutarhaliitosta. Ensimmäinen auditoija on jo valmistautumassa uuteen vaativaan tehtävään.

Puutarhaliiton vetämässä GLOBALG.A.P. Tehokkaasti käyttöön -hankkeessa on mukana taustaorganisaatioina Päivittäiskauppa ry, MTK ry ja ruotsinkielinen viljelijäjärjestö SLC. hanketta rahoittavat yhteistyökumppanit sekä Maa- ja metsätalousministeriö.

Kuva 1. Puutarhakasvien tuotannossa käytetään yhä useammin tuotannon laatua varmistavia laatujärjestelmiä.

Lisätietoja:

www. https://www.puutarhaliitto.fi/globalgap-grasp/

Projektipäällikkö Anne Piirainen, Puutarhaliitto, anne.piirainen@puutarhaliitto.fi p. 040 9622527

Hankevastaava Timo Taulavuori, Puutarhaliitto ry timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi p. 040 745 3005