GLOBALG.A.P. & GRASP

Nykyään GLOBALG.A.P.-sertifikaatista on muodostunut lähes pakollinen vaatimus niille, jotka myyvät tuotteitaan kansainvälisille elintarvikemarkkinoille. GLOBALG.A.P. soveltuu erittäin hyvin sekä Suomen että ulkomaan markkinoille ja sen tunnettuus elintarvikekaupan alalla on erinomainen. Sertifiointi varmistaa tuoteturvallisuuden, ympäristövastuullisuuden sekä työsuojelun alan alkutuotantoyrityksissä.

Tarjoamme asiantuntevaa valmennusta GLOBALG.A.P.- laatujärjestelmän käyttöönottoon puutarha-alan yrityksissä. Puutarhaliitto liittyy piakkoin myös GLOBALG.A.P.in Farm Assurer-toimijaksi, jolloin neuvontapalvelut, käännökset ja muut materiaalit saadaan virallistettua ja lainsäädäntöömme ja käytänteisiimme sopiviksi.

GRASP on GLOBALG.A.P.-sertifioinnin lisäosa joka pureutuu työehtoihin.GRASP-lisäosan käyttöönottoa varten tarvitaan Suomeen kansallinen soveltamisohje. Kun kansallinen soveltamisohje on saatu luotua, tarjoamme valmennuspalvelua myös GRASP-lisäosan vaatimusten soveltamisessa. 

Lisätietoja: anne.piirainen@puutarhaliitto.fi

GLOBALG.A.P. lyhyesti

Yritys auditoidaan kerran vuodessa. Sisäinen auditointi on suoritettava vähintään 3 kk aikaisemmin.

Jos kyseessä on viljelijäryhmä, käydään sertifiointiauditoinnin yhteydessä vuosittain läpi ryhmän yhteinen laadunhallintajärjestelmä, sekä valitaan arpomalla osa viljelmistä auditoitaviksi. Otos on vähintään neliöjuuri sopimustilojen määrästä. Pakkaamon oman laatuvastaavan toimesta on kuitenkin vuosittain tarkastettava kaikki viljelijäryhmän tilat (ja yhteinen laadunhallintajärjestelmä).

Mikäli standardin vaatimukset eivät täyty, yrityksellä on neljä viikkoa aikaa tehdä korjaavat toimet ja toimittaa niistä selvitys auditoijalle.
Sertifikaatti on voimassa vuoden sen myöntämisestä.

Lisätietoja ja standardin sähköinen versio löytyy englanniksi osoitteessa www.globalgap.org. Valitse välilehti ”documents” ja käytä haluamiasi
hakukriteereitä valikosta. Epävirallinen suomennos GLOBALG.A.P. ja GRASP standardeista  on tilattavissa Puutarhaliitosta.