HR-materiaalit | HR-material

BRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL PÅ SVENSKA:

MERA INFORMATION:

 

TYÖEHTOSOPIMUKSET | KOLLEKTIVAVTAL | COLLECTIVE AGREEMENTS | коллективное соглашение

  • www.teollisuusliitto.fi | käytä hakusanat ”työehtosopimus” | använd sökorden ”kollekitv avtal” | use key words ”collective agreement” | ключевые слова ”коллективное соглашение”