Hyviä tietolähteitä | Bra information

TYÖVOIMAPÖRSSI AVUKSI KORONAEPIDEMIAN AIKANA TYÖVOIMAPULAAN | TYÖN SAANTIIN:

YRITYKSILLE APUA ja TIETOA LIITTYEN KORONAPANDEMIAAN

JYRSIJÄTORJUNNAN HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJEET

MUOVISTA JA SEN VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ TUOTANNOSSA :

KASVINSUOJELUAINEREKISTERI JA LUETTELO POIKKEUSLUPA-AINEISTA (TUKES)

 

 

HUOMIO! Muutoksia TUKESin kasvinsuojeluainerekisterinpidossa!

  • Kasvinsuojeluainerekisteri yhdistetään parhaillaan KemiDigiin. Tämä tarkoittaa, että TUKES ei päivitä loppuvuoden 2020 aikana kasvinsuojeluainerekisteriä. Lisätietoa on tässä!
  • Loppuvuonna 2020 aikana tapahtuvat muutokset sallituissa kasvinsuojeluaineissa ja käyttökohteissa pitää tarkastaa TUKESin sivuilta osoitteessa: https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet/hyvaksytyt-valmisteet#465cfcf8
  • Poistuneet ja poistuvat valmisteet haet kasvinsuojelurekisterin hakutoiminnolla.
  • Voit tarvittaessa tilata suoraan TUKESilta luettelon vuoden alussa hyväksytyistä valmisteista.
  • Huomaa, että verkkosivuilla olevia luetteloitaa hyväksytyistä valmisteista ja/tai poistuneista valmisteista ei ole enää päivitetty.

ARBETSKRAFTSBÖRS SOM HJÄLPER LANDSBYGDENS ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE HITTA VARANDRA UNDER CORONAPANDEMIN:
– Tag gärna kontakt med oss om du behöver hjälp med finskan, – arbetskraftsbörsen fungerar på finska.

HJÄLP och RÅD UNDER CORONAKRISEN

ANVISNING FÖR GOD PRAXIS VID BEKÄMPNINGEN AV GNAGARE

 

IN ENGLISH:
GUIDANCE FOR BUSINESSES DURING CORONA CRISES

 

OBS! Förändringar i TUKES´ växtskyddsregister!

  • Registret för växtskyddsmedel sammanslås som bäst med KemiDig. Detta medför att TUKES inte kommer att uppdatera växtskyddsmedelsregistret under resten av år 2020. Mer information finns här.
  • Ändringar gällande växtskyddsmedel och bruksområden under slutet av 2020 måste man kontrollera på adressen: https://tukes.fi/sv/kemikalier/vaxtskyddsmedel/godkanda-preparat
  • Preparat som utgår eller som inte längre är tillåtna kan man söka fram med sökfunktionen som finns i registret för växtskyddsmedel.
  • Vid behov kan du beställa en lista över produkter som är godkända i början av året direkt från TUKES.
  • Observera att listorna över godkända och / eller utgångna preparat som finns på webbplatsen inte längre är uppdaterade.