Hyviä tietolähteitä | Bra information

ARBETSKRAFTSBÖRS SOM HJÄLPER LANDSBYGDENS ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE HITTA VARANDRA UNDER CORONAPANDEMIN:
– Tag gärna kontakt med oss om du behöver hjälp med finskan, – arbetskraftsbörsen fungerar på finska.

ANVISNING FÖR GOD PRAXIS VID BEKÄMPNINGEN AV GNAGARE