Hyviä tietolähteitä | Bra information

IN ENGLISH: KUVAOHJEITA LAJITTELUUN – BILDFÖRSEDDA SORTERINGSINSTRUKTIONER

ALKUTUOTANNON KIRJAAMISVAATIMUKSET

ALLERGIOIDEN EHKÄISEMINEN KASVIHUONETYÖSSÄ – OHJEISTUKSET

RISKIENHALLINNAN TYÖKORTTEJA

TYÖTURVALLISUUS ESITTEITÄ JA -OHJEITA

TYÖVOIMAPÖRSSI AVUKSI KORONAEPIDEMIAN AIKANA TYÖVOIMAPULAAN | TYÖN SAANTIIN:

VARAUTUMINEN HÄIRIÖTILANTEIDEN VARALLE MAA- JA PUUTARHATILOILLA

TILOILLA YRITYKSILLE APUA ja TIETOA LIITTYEN KORONAPANDEMIAAN

JYRSIJÄTORJUNNAN HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJEET

MUOVISTA JA SEN VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ TUOTANNOSSA :

KASVINSUOJELUAINEREKISTERI JA LUETTELO POIKKEUSLUPA-AINEISTA (TUKES)

KEMIKAALIEN, LANNOITTEIDEN JA POLTTOÖLJYJEN  KÄSITTELY JA VARASTOINTI OHJE (YM):

KRAV PÅ JOURNALFÖRING INOM PRIMÄRPRODUKTIONEN

ALLERGIER I VÄXTHUSARBETE OCH HUR MAN KAN FÖRHINDRA DEM – INSTRUKTIONER ÄVEN PÅ SVENSKA

ARBETARSKYDD -BROSCHYRER OCH ANVISNINGAR

ARBETSKRAFTSBÖRS SOM HJÄLPER LANDSBYGDENS ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE HITTA VARANDRA UNDER CORONAPANDEMIN:
– Tag gärna kontakt med oss om du behöver hjälp med finskan, – arbetskraftsbörsen fungerar på finska.

HJÄLP och RÅD UNDER CORONAKRISEN

ANVISNING FÖR GOD PRAXIS VID BEKÄMPNINGEN AV GNAGARE

HANTERING OCH LAGRING AV KEMIKALIER, GÖDSELMEDEL OCH BRÄNSLEN – ANVISNING (Miljöministeriet):

IN ENGLISH:
GUIDANCE FOR BUSINESSES DURING CORONA CRISES

 

Laatutyö

Foto: Soja Sädeharju – BSAG

 

UUDISTAVA VILJELY | REGENERATIV ODLING

 • Uudistavan viljelyn e-opisto – maksuton verkkokurssi. Uudistavan viljelyn e-opisto on suomalaisille maanviljelijöille suunnattu ilmainen, tutkimukseen pohjautuva verkkokurssi uudistavan maanviljelyn menetelmistä.
  Kurssi on osa Carbon Actionia, joka kutsuu koko ruokaketjun, tuottajasta kuluttajaan, työskentelemään kannattavamman ja kestävämmän ruoantuotannon eteen.
 • Grunderna i regenerativt jordbruk – gratis onlinekurs på svenska! Grunderna i regenerativt jordbruk är en kostnadsfri onlinekurs som riktar sig till jordbrukare i Finland. Kursen är forskningsbaserad och den behandlar metoder inom regenerativ odling.
  Kursen är en del av Carbon Action-projektet som bjuder med alla led i livsmedelskedjan, från producent till konsument, i arbetet för en mer lönsam och hållbar livsmedelsproduktion.

 

 

VÄXTSKYDD OCH GODA ODLINGSMETODER I VÄXTHUSODLING

TUKESin kasvinsuojeluainerekisteri on nyt KemiDigi-verkkopalvelussa!

 • Kasvinsuojeluainerekisteri on siirtynyt osaksi KemiDigi-verkkopalvelua, www.kemidigi.fi. Vanhaan rekisteriin ei enää pääse.
 • Nyt avautunut kasvinsuojeluainerekisteri on yksinkertaistettu versio, josta voi hakea tietoa hyväksytyistä ja poistuneista valmisteista valmisteen nimellä, rekisterinumerolla ja tehoaineilla.
 • Rekisterin hakuohjeet löytyvät täältä: https://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri, otsikolla ’’Rekisterin hakuohjeita’’.
 • Vuoden 2021 alkupuolella kasvinsuojeluainerekisteri avautuu täysine hakutoimintoineen, eli valmisteita voi silloin hakea esimerkiksi käyttökohdekasvin tai tuhoojan mukaan.
 • Kemikaalien ja kasvinsuojeluaineiden käyttöturvallisuustiedotteet löydät KemiDigissä  Kemikaalituoterekisteri-välilehden alla.

TUKES´ växtskyddsmedelsregister är nu i KemiDigi-webbtjänsten!

 • Registret för växtskyddsmedel har överförts som en del i KemiDigi-webbtjänsten. Det gamla registret finns inte längre.
 • Det nu öppnade KemiDigi registret är en förenklad version, där du kan söka godkända och borttagna preparat. Sökningarna kan göras med preparatets namn, registernummer eller verksamt substrat.
 • Registrets användningsinstruktioner finns här: https://tukes.fi/sv/kemikalier/vaxtskyddsmedel/godkanda-preparat/vaxtskyddsmedelsregistret
 • Kemikaliers och växtskyddsmedels säkerhetsdatablad hittar du i KemiDigi under fliken Kemikalieproduktregistret.