Tryck på svenska flaggan
för att komma till IP kundens
svenskspråkiga sidor!

Tervetuloa IP sertifiointiasiakkaan sivuille!

Keräämme tähän yhteen kaikki tärkeimmät asiakastiedotteet ja dokumentit helpottamaan sertifioinnin käyttöönottoa yrityksessäsi. Aineisto on tarkoitettu vain yrityksesi käyttöön. Huomioithan aineiston tekijänoikeudet alla. Aineiston edelleen levitys vaatii siis Sigill Kvalitetssystem AB:n kirjallisen suostumuksen.

Käsikirjat ja säännöt

© Copyright/IP julkaisujen tekijänoikeudet omistaa Sigill Kvalitetssystemet AB, Tukholma, Ruotsi. Sallittua on ainoastaan julkaisujen lataaminen elektronisessa muodossa, sisällön tulostaminen ja kopiointi IP sertifioinnin valmistelua ja täytäntöönpanoa varten. Kaikki muu käyttö vaatii Sigill Kvalitetssystem AB:n kirjallisen suostumuksen.

Tuoreimmat uutiset (päivitetty 27.3.2020)

 

Onko yrityksesi työvoiman tarpeessa koronaepidemian takia? Tai oletko kenties joutunut irtisanomaan työntekijöitä?

Töitä Suomesta https://www.töitäsuomesta.fi/ auttaa yhden luukun periaatteella maaseudun työnantajia ja työntekijöitä  löytämään toisensa. 

Koronaepidemian hillitsemistoimet näkyvät tämän vuoden sertifiointikäynneissä

Koronaepidemia näkyy myös sertifiointilaitosten ja heidän tekemissä tarkastuksissa. Sertifiointilaitokset ovat tänään 20.3.2020 saaneet ohjeistukset tarkastuskäyntien jaksottamisesta epidemian aikana. Samoin on selvennetty sertifiointilaitosten valtuudet pidentää tarvittaessa sertifikaatteja enintään 4 kuukaudella. Lisätietoja IP asiakkaan uutiskirjeessä 27.3.2020 tai soittamalla Puutarhaliittoon, puh 040 55 20 267. Olemme myös toimittaneet PTY Päivittäistavarakaupp ry:lle tiedon tilanteesta ja vedottu kaupan tahojen ymmärryksestä mahdollisesti tuleville viivästyksille erityisesti  uusien sertifiointien käyttöönotossa.

Tiesitkö, että sertifiointivaatimukset tiukentuvat  Lidlin toimittajien osalta jo 1.1.2022?

Kaupan sertifiointivaatimukset tulevat lähivuosina laajentumaan ympäristövastuun ja työehtojen piiriin. Olemme saaneet varmaa tietoa Lidliltä, että heidän kasvisten toimittajia koskevat uudet sertifiointisäännöt 1.1.2022 alkaen. Jotta viljelijä voi toimittaa tuotteitansa Lidliin, tulee hänellä silloin olla sertifiointi, joka kattaa joko IP Sigill -tason + IP Työehdot tai vaihtoehtoisesti GlobalG.A.P. + GRASP. Tämä tarkoittaa huomattavaa muutosta IP Perussertifioinnista. Uusien sertifiointivaatimusten myötä tulee paljon ympäristövaatimuksia, työehtovaatimus ja vaatimus työsuojeluun, joka on osittain tiukempi kuin lakisääteinen taso.

Niiden, jotka toimittavat tuotteitansa Lidliin, kannattaa hyvissä ajoin perehtyä uusiin vaatimuksiin.  Seuraavat kurssit uusista sertifiointivaatimuksista järjestetään tilauksesta aina tarpeen mukaan.

Uudet IP moduulit ja hinnat ovat jo käytössä Suomessa

Sitä mukaa kun kauppa kiristää sertifiointivaatimuksiaan laajenee IP sertifiontivalikoima myös Suomessa. Seuraavat IP-moduulit ovat jo tilattavissa Suomessa (suomeksi ja ruotsiksi):

  • IP Kasvikset Perussertifiointi,
  • IP Sigill Kasvikset ja lisävalintana ilmastosertifiointi
  • IP Sigill Koriste- ja taimitarhakasvit, sekä lisävalintana ilmastosertifiointi
  • IP Työehdot

Hinnasto on alla olevassa tiedostopankissa. Käsikirjat tämän sivun yläosassa kohdassa “Käsikirjat ja säännöt”.

Muistathan suorittaa omavalvonnan

Muistathan, että sinun tulee vuosittain maaliskuun loppuun mennessä suorittaa omavalvonta. Muistathan myös käyttää voimassa oleva IP-käsikirja omavalvontasi pohjana. Nyt voimassa olevat IP moduulien käsikirjat löydät tämän sivun kohdassa “Käsikirjat ja säännöt”, ja tarpeelliset Toimenpidesuunnitelmalomakkeet ovat kohdassa “Omavalvonta 2020”. IP -asiakkaat ovat myös saaneet ohjeet omavalvonnan suorittamiseen suoraan sertifiointilaitokseltaan.

Käsikirjat ja säännöt alati uudistuksen alla

IP säännöt ovat jatkuvan uudistuksen kohteena. Uusi IP Yleiset Ehdot astui voimaan 1.1.2020. Ja jälleen on  uusi versio työn alla. Myös IP Sigill Kasvikset ja IP Kasvikset Perussertifiointi käsikirjat sääntöineen uudistetaan parhaillaan. Uudet versiot valmistuvat oletettavasti jo tammikuussa 2021. Perussertifiointiin ei ole odotettavissa suuria muutoksia, lähinnä stilisointia. Mutta IP Sigill Kasvikset sääntöihin on toivottavasti tulossa lisää vaihtoehtoja, jotka ottavat Suomen erityisolosuhteet huomioon.

Haluatko käyttää “IP sertifioitu tuotanto” -merkintää

IP-sertifikaatin saanut yritys voi halutessaan tilata käyttöönsä “IP sertifioitu tuotanto”-merkin. Merkintää voi käyttää yrityksen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, siirtoasiakirjoissa, markkinointimateriaaleissa jne. Merkintää tulee käyttää yhdessä sertifioidun yrityksen nimen ja GC-numeron kanssa. Merkintä ei ole tuotemerkintää ja siksi sitä ei saa käyttää pakkauksissa, eikä muulla tavoin raaka-ainetta tai tuotetta markkinoitaessa. Täältä voitte tilata käyttöönne “IP sertifioitu tuotanto” merkin.

Parhaillaan pohditaan, otetaanko käyttöön räätälöity merkki IP Sigill tason sertifioinneille Suomessa. Otathan yhteyttä piakkoin jos tämä herätti kiinnostuksesi!

HUOMAA!  “Monikieliset” välilehden alta löytyy kylttejä, kuvaohjeita ja uusia monikielisiä perehdytysaineistoja.

Usein kysytyt

Mistä löydän kopion sertifikaatistani?

SMAK Certifiering AB:n verkkosivuilla www.smak.se on hakutoiminto, josta voit hakea sertifikaatistasi -pdf -tulosteen. Hakutoiminto toimii parhaiten Firefox-verkkoselaimessa. Luettelot voimassaolevista sertifioinneista, sekä ei enää voimassa olevista IP-sertifioinneista on tässä : https://www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/.  Tiedostopankissa tällä sivulla on kuvaohje sertifikaatin hakutoiminnon käyttöön.

Voiko sertifioinnin laittaa tauolle ja säästää sertifiointimaksuissa, jos viljelyssä on välivuosi?

Sertifioinnin tauolle asettaminen ei ole mahdollista. Näin siitäkin huolimatta, että välivuotena ei viljeltäisi yhtään IP-kasvia. Välivuotena ei ole myöskään mahdollista korvata varsinaista auditointia omavalvonnalla, jos varsinainen auditointi on silloin vuorossa. Tämä johtuu siitä, että varsinaisten auditointien välinen aika ei saa ylittä 24 kuukautta. Jos välivuotena vuorossa on varsinainen auditointi, keskitytään auditoinnissa kasvivuorotukseen.

Jos IP-kasvien viljelyssä on tauko ja sertifiointimaksuista haluaa päästä eroon, on sertifiointisopimuksen irtisanominen ainoa käypä mahdollisuus. Irtisanominen tapahtuu aina kirjallisesti (sähköposti osoitteeseen certifiering@smak.se kelpaa hyvin). Irtisanomisen jälkeen voi taas hakeutua sertifioinnin piiriin, jättämällä uusi IP-sertifiointihakemus. On tärkeä jättää hakemus hyvissä ajoin ennen kuin sertifikaatti on tarpeellinen, jotta sertifiointilaitos varmasti ehtii suorittaa koko käyttöönottoauditointiprosessin loppuun.

Miten ilmoitetaan muutoksista yritystoiminnassa?

Jos yrityksen omistajuus vaihtuu, esim. sukupolvenvaihdostilanteessa, tai jos muusta syystä yrityksen Y-tunnus muuttuu, tulee aina täyttää uusi IP -hakemus uusilla tiedoilla. Allekirjoitettu ja täytetty IP-hakemus skannataan ja toimitetaan sähköposittse osoitteeseen certifiering@smak.se.

Jos sertifikaattiin halutaan lisättävän uusia viljelykasveja riittää yleensä että lähetetään sähköpostiviesti SMAK:iin jossa ilmoitetaan uudet viljelykasvit ja pinta-alamuutokset. Yleensä sertifiointilaitos pystyy sen jälkeen täydentämään olemassa oleva sertifiointi uusilla tiedoilla ja yritykselle voidaan toimittaa uusi sertifikaatti.Uudesta sertifikaatista voi sertifiointilaitos veloittaa hinnastonsa mukaan.

Jos yritystoiminnan tai tuotantosuunnan muutokset ovat suuria saatetaan kysyä yritykseltä lisätietoja tai suorittaa uusintatarkastus ennen kuin sertifikaatti uusilla tiedoilla on annettavissa.

Omavalvonta (päivitetty 27.3.2020)

SMAK on lähettänyt kaikille asiakkailleen ohjeet omavalvonnan suorittamiseen. Omavalvonta tulee suorittaa vuosittain ja toimenpidesuunnitelma toimittaa sertifiointilaitokseen maaliskuun loppuun mennessä. Käytä aina tuorein IP käsikirjaversio omavalvonnan suorittamiseen. Muista lisätä päivämäärä ja allekirjoituksesi käsikirjatulosteeseen kun suoritit omavalvonnan. UUTTA:  Koronaepidemian aiheuttaman tilanteen takia, kehotamme nyt kaikkia lähettämään maaliskuun loppuun mennessä toimenpidesuunnitelmansa tarkastettavaksi, – vaikka vuorossa olisi varsinainen tilatarkastus!

Lomake (Toimenpidesuunnitelma), jota sinun tulee käyttää omavalvontaan, löytyy yllä olevasta kohdasta “Omavalvonta 2020 -lomakkeet” . Täytetty toimenpidesuunnitelma toimitetaan osoiteeseen omavalvonta.egenrevision@smak.se, jotta saat kuittauksen omavalvonnan toimittamisesta. Tiedusteluja omavalvonnasta voi osoittaa suoraan: katrine.petajisto@smak.se

IP Kasvikset vuosimaksut laskutetaan huhti-/toukokuussa vuosittain

Huhti-/toukokuussa lähettää Puutarhaliitto laskun SIGILL:n vuosimaksusta sekä IP-järjestelmän hallintomaksusta. Otathan yhteyttä Puutarhaliittoon (katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi),  jos on tarvetta neuvotella laskulle maksuajan pidennys.

Miten SMAK:n sertifiointilasku maksetaan ja miten alv-ilmoitus kuuluu hoitaa? (päivitetty 6.5.2019)

Suomessa viitejärjestelmä on itsestäänselvyys, mutta useimmissa muissa maissa ei. Ruotsiin voit maksaa laskut käyttäen laskun numeroa (tai OCR-numeroa). Eli lisää laskun numero (tai OCR-numero) lisätietokenttään. Tämän nettisivun kohdassa Tiedostopankki löytyy mallilasku jossa on suomenkielinen teksti. Mallilaskuun on punaisella merkitty maksatuksessa tarvitsemasi tiedot.

Sertifiointilaitos SMAK:lla on yrityksesi VAT-numero, se näkyy heidän laskussakin. Sen tähden SMAK laskuttaa EU:n sisällä ilman ALVia. Suomalainen ostaja käsittelee oston käännettyä arvonlisäveromenettelyä noudattaen, koska on verovelvollinen myyjän sijasta. ALV (24 %) merkitään arvonlisäveroilmoituksessa kohtaan ”vero palveluostoista muista EU-maista”, sekä ”verokauden vähennettävä vero”-kohtaan. Lopputulema on nollavero