IP kurssi

 • Kurssiaikataulut ja ilmioittautuminen yllä olevasta painikkeesta.
 • Tiedustelut: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi tai puh 040 55 20 267.

IP-kurssi (Teamsin välityksellä) maksaa IP-asiakkaalle 50 euroa + alv / yritys (eli voi olla useampi osallistuja samasta yrityksestä saman koneen takana). Muille hinta on 80 euroa + alv. SITOVAT ILMOITTAUTUMISET viimeistään kaksi päivää ennen koulutustilaisuutta.

Yrittäjä!

Harkitsetko liittymistä IP-sertifiointiin?
Onko tuotteidenne myynnin jatkuminen kiinni sertifikaatin saannista?
Hyödyntämällä Puutarhaliiton koulutus- ja neuvontapalveluita parannat mahdollisuuksiasi sertifioinnin sujuvalle läpimenolle. Valmentajina toimivat Puutarhaliiton tehtävään erikseen koulutetut laatujärjestelmäasiantuntijat Katarina Lassheikki (suomeksi ja ruotsiksi) ja Hanna Skogster (suomeksi).

 

IP kurser

 • Kurstidtabell och anmälningar till kurserna via tryckknappen här ovan.
 • För mer information, kontakta: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi eller per tfn: 040 55 20267.

IP-kurs (på distans med Teams) kostar för IP-kunden 50 euro + oms / företag (alltså flera deltagare från samma företag kan delta via samma apparat). För övriga är priset 80 euro + oms / kursmodul. BINDANDE ANMÄLNINGAR senast två dagar före skolningstillfället.

Företagare!

Överväger du att ansluta dig till IP-certifieringen?
Har du kanske bråttom att få certifikat för att säkra en fortlöpande försäljning?
Utnyttja Puutarhaliittos rådgivning och kurser, det förbättrar betydligt möjligheterna för en smidig auditering. Som utbildare verkar Puutarhaliittos för uppgiften skilt utbildade kvalitetssystemsakkunniga Katarina Lassheikki (på svenska och på finska) samt Hanna Skogster (på finska).

 

Alkukevään IP-OMAVALVONTAKURSSIT

Puutarhaliiton 6 tunnin koulutus! Kotiin lähtiessäsi sinulla on valmis omavalvontakansio kainalossasi ja tiedät mitä pitää korjata ennen auditointia. Tämä parantaa mahdollisuuksia sertifioinnin sujuvalle läpimenolle. Kurssin aikana käymme käytännönläheisesti läpi kaikki auditointia varten tarpeelliset asiat, teemme yrityksen omavalvonnan, laadimme tärkeimmät riskinarvioinnit sekä toimenpidesuunnitelman.

Eivätkö kevään kurssit sopineet?

 • PERUSTEELLINEN IP-VALMENNUS PUHELIMITSE: 
  Voit varata puhelinaikaa 4-6 tuntia meiltä hintaan  50 euroa + alv IP asiakkaalle, muille hinta on 100 euro + alv. Asiakas vastaa puhelumaksuista. Puhelinaikoja on tarjolla klo 9-21 väliltä (myös viikonloppuisin).
 • VALMENNUSKÄYNTI:
  Tulemme mielellään neuvontakäynnille. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Ohjeellinen hinta on 490 euroa + matkakulukorvaukset + alv.
 • TILAUSKURSSI:
  Meiltä voi myös tilata kursseja. Tilauskurssit järjestetään niin että asiakas vastaa koulutustilasta, tarjoilusta sekä kurssin markkinoinnista osallistujille. Koulutuspaikka tulee soveltua usean tunnin koulutukseen ja myös kirjoitustyöhön, sillä osallistujien tulee mukavasti voida täyttää lomakkeita kurssin aikana. Tarvittaessa voimme tuoda paikan päälle tarvittavan datatykin ja valkokankaan.
  Ohjeelilnen perushinta vähintään neljän osallistujan tilauskurssille 100 euroa / osallistuja + alv + kouluttajan matkakulujen korvaus. Hintaan sisältyy kurssimateriaalit osallistujille. Jos osallistujamäärä nousee pienennämme yksikköhintaa, – kannattaa siis pyytää meiltä tarjous.
Vårlig IP-EGENREVISIONSKURS

Puutarhaliittos 6 timmars kurs. När du åker hem har du en klar egenkontrollpärm i armhålan, och du vet vad du bör åtgärda i företaget före auditeringen. På kursen går vi jordnära igenom allt det som du behöver åtgärda och känna till inför auditeringen. Vi gör företagets egenrevision, vi gör de viktigaste riskutvärderingarna samt företagets åtgärdsplan. Allt detta för att underlätta ibruktagningen och förberedelserna inför en auditering.

Passade inte vårens kursdagarna för dig?

 • GRUNDLIG IP GENOMGÅNG PER TELEFON: 
  Reservera telefontid  4-6 timmar, pris 50 euro + moms för IP-kunder, för övriga 100 euro + moms. Kunden står för telefonsamtalskostnaderna. Telefontider att reservera finns mellan klockan 9-21 (även under veckoslut).
 • RÅDGIVNINGSBESÖK:
  Vi kommer gärna ut till företaget för en grundlig genomgång av IP kraven. Tag kontakt och begär offert. Riktgivande pris är 490 euro + resekostnadsersättning + moms.
 • BESTÄLLNINGSKURS:
  Det går bra att beställa kurs av oss. Då sköter kunden kursplatsens reservering, trakteringen, och marknadsföringen av kursen till deltagarna. Kursplatsen bör vara lämplig för flera timmars undervisning och skrivarbete eftersom alla deltagare skall bekvämt kunna fylla i blanketter under kursen. Datatykki och filmduk kan vi däremot  hämta med oss vid behov. Riktgivande grundpris för en beställningskurs för en grupp på 4 deltagare är 100 euro / deltagare + moms + resekostnadsersättning. I priset ingår kursmaterialet. Om deltagarantalet stiger sänker vi priset per deltagare, – så det lönar sig att begära offert.
Järjestämme myös kasvinsuojelutenttitilaisuuksia
Vi ordnar även växtskyddstentamina på beställning