IP-sertifioinnit

IP standardin omistaa ruotsalainen Sigll Kvalitetssystem Ab. Puutarhaliitto toimii standardiomistajan paikallisena asiamiehenä Suomessa. Auditoinnit suoritetaan sertifiointilaitoksen toimesta suomeksi ja ruotsiksi.

  • IP Kasvikset Perussertifiointi (tuoteturvallisuus)
  • IP Sigill Kasvikset + lisävalintana ilmastosertifiointi (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
  • IP Sigill Koriste- ja taimitarhakasvit + lisävalintana ilmastosertifiointi (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
  • IP Työehdot (sosiaalinen vastuu)

IP-certifieringar

IP standarden, där IP Frukt & Grönt Grundcertifiering ingår, ägs av Sigll Kvalitetssystem Ab. Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet är lokalt ombud här i Finland. Revisionerna utför certifieringsbolaget på finska och svenska.

  • IP Frukt&Grönt Grundcertifiering (produktsäkerheten i fokus)
  • IP Sigill Frukt&Grönt + tilläggsval för klimatcertifiering  (produktsäkerhet + miljöansvar)
  • IP Sigill Prydnads- och plantskoleväxter + tilläggsval för klimatcertifiering  (produktsäkerhet + miljöansvar)
  • IP Arbetsvillkor  (socialt ansvar)

© Copyright/ IP standardin ja siihen kuuluvan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat: | Upphovsrätten till IP standarden och därtillhörande material tillhör: Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige