IP-sertifioinnit

IP standardin omistaa ruotsalainen Sigll Kvalitetssystem Ab. Puutarhaliitto toimii standardiomistajan paikallisena asiamiehenä Suomessa. Auditoinnit suoritetaan sertifiointilaitoksen toimesta suomeksi ja ruotsiksi. Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat sertifiointimoduulit:

 • IP Kasvikset Perussertifiointi (tuoteturvallisuus alkutuonto)
 • IP Elintarvike Perussertifiointi (tuoteturvallisuus elintarviketuotanto)
 • IP Sigill Kasvikset + lisävalintana Ilmastosertifiointi (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
 • IP Sigill Koriste- ja taimitarhakasvit + lisävalintana Ilmastosertifiointi (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
 • IP Sigill Nauta & Maito + lisävalintana Luonnonlaidunliha (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
 • IP Työehdot (sosiaalinen vastuu tuotantosuunnasta riippumatta)

IP-certifieringar

IP standarden, där IP Frukt & Grönt Grundcertifiering ingår, ägs av Sigll Kvalitetssystem Ab. Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet är lokalt ombud här i Finland. Revisionerna utför certifieringsbolaget på finska och svenska. IP certifieringsmoduler som för tillfället används i Finland:

 • IP Frukt&Grönt Grundcertifiering (produktsäkerhet i primärpoduktion)
 • IP Livsmedel Grundcertifiering (produktsäkerhet i livsmedelsproduktion
 • IP Sigill Frukt&Grönt + tilläggsval för klimatcertifiering  (produktsäkerhet + miljöansvar)
 • IP Sigill Prydnads- och plantskoleväxter + tilläggsval för Klimatcertifiering  (produktsäkerhet + miljöansvar)
 • IP Sigill Nöt & Mjölk + tilläggsval för Naturbeteskött (produktsäkerhet + miljöansvar)
 • IP Arbetsvillkor  (socialt ansvar, oberoende av produktionsinriktining)

© Copyright/ IP standardin ja siihen kuuluvan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat: | Upphovsrätten till IP standarden och därtillhörande material tillhör: Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige

Hakeminen | Ansökning:
Sertifioidut yritykset | Certifierade företag:

Löydät voimassa olevat IP sertifikaatit ja aina ajantasaista tietoa sertifioinnin voimassaolosta suoraan SMAK Certifiering AB:n kotisivulta. Hakuohje on alla.
Du hittar giltiga IP certifikat och alltid aktuell information om certifieringens giltighetstid direkt på SMAK Certifiering AB:s hemsida. Sökanvisning finns nedan.

IP sertifioidut yritykset ( luetteloa päivitetään muutaman päivän viiveellä )
IP certifierade företag ( listan uppdateras med några dagars dröjsmål )

 •  

IP-sertifikaatteja Suomessa  –  IP-certifikat i Finland

per 16.11.2022

131 kpl/st IP Perussertifiointi -tuoteturvallisuussertifikaattia, joista; | IP Grundcertifiering -produktsäkerhetscertifikat, varav;
 • 126 kpl/st IP Kasvikset Perussertifiointi  | IP Frukt&Grönt Grundcertifiering
 • 5 kpl/st IP Elintarvike Perussertifiointi | IP Livsmedel Grundcertifiering
104 kpl/st IP Sigill ympäristö- ja tuoteturvallisuussertifikaattia, joista; | IP Sigill miljö- och produktsäkerhetscertifikat, varav;
 • 96 kpl/st IP Sigill Kasvikset | IP Sigill Frukt och Grönt
 • 7 kpl/st IP Sigill Koristekasvit ja taimitarhakasvit | IP Sigill Prydnadsväxter och plantskoleväxter
 • 1 kpl/st IP Sigill Nauta & Maito | Sigill Nöt & Mjölk
124 kpl/st IP Työehdot -sertifikaattia | IP Arbetsvillkor certifikat

 

5 kpl/st IP Sigill tason lisävalintamoduulin sertifikaattia, joista; | IP Sigill nivåns tillvalsmodulcertifikat, varav;
 • 4 kpl/st IP Ilmasto -sertifikaattia | IP Kilmat certifikat
 • 1 kpl/st IP Luonnonlaidunliha -sertifikaattia (nauta) | IP Naturbeteskött -certifikat (nöt)