IP-sertifioinnit

IP standardin omistaa ruotsalainen Sigll Kvalitetssystem Ab. Puutarhaliitto toimii standardiomistajan paikallisena asiamiehenä Suomessa. Auditoinnit suoritetaan sertifiointilaitoksen toimesta suomeksi ja ruotsiksi. Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat sertifiointimoduulit:

 • IP Kasvikset Perussertifiointi (tuoteturvallisuus alkutuonto)
 • IP Elintarvike Perussertifiointi (tuoteturvallisuus elintarviketuotanto)
 • IP Sigill Kasvikset + lisävalintana Ilmastosertifiointi (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
 • IP Sigill Koriste- ja taimitarhakasvit + lisävalintana Ilmastosertifiointi (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
 • IP Sigill Nauta & Maito + lisävalintana Luonnonlaidunliha (tuoteturvallisuus + ympäristövastuu)
 • IP Työehdot (sosiaalinen vastuu tuotantosuunnasta riippumatta)

IP-certifieringar

IP standarden, där IP Frukt & Grönt Grundcertifiering ingår, ägs av Sigll Kvalitetssystem Ab. Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet är lokalt ombud här i Finland. Revisionerna utför certifieringsbolaget på finska och svenska. IP certifieringsmoduler som för tillfället används i Finland:

 • IP Frukt&Grönt Grundcertifiering (produktsäkerhet i primärpoduktion)
 • IP Livsmedel Grundcertifiering (produktsäkerhet i livsmedelsproduktion
 • IP Sigill Frukt&Grönt + tilläggsval för klimatcertifiering  (produktsäkerhet + miljöansvar)
 • IP Sigill Prydnads- och plantskoleväxter + tilläggsval för Klimatcertifiering  (produktsäkerhet + miljöansvar)
 • IP Sigill Nöt & Mjölk + tilläggsval för Naturbeteskött (produktsäkerhet + miljöansvar)
 • IP Arbetsvillkor  (socialt ansvar, oberoende av produktionsinriktining)

© Copyright/ IP standardin ja siihen kuuluvan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat: | Upphovsrätten till IP standarden och därtillhörande material tillhör: Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige

Hakeminen | Ansökning:
Sertifioidut yritykset | Certifierade företag:

Löydät voimassa olevat IP sertifikaatit ja aina ajantasaista tietoa sertifioinnin voimassaolosta suoraan SMAK Certifiering AB:n kotisivulta. Hakuohje on alla.
Du hittar giltiga IP certifikat och alltid aktuell information om certifieringens giltighetstid direkt på SMAK Certifiering AB:s hemsida. Sökanvisning finns nedan.

Rekisteröitymällä osoitteessa www.sigill.se voit tilata yrityskohtaisten sertifiointien voimassaolomuutosten seurannan suoraan sähköpostiisi. (Valitse kirjautuessasi ”glömt lösenord” niin pääset luomaan salasanan jolla pääset kirjautumaan. Voit järjestelmään merkitä kaikki yritykset joiden sertifioinnit  haluat seurata).

Genom att registrera dig på adressen  www.sigill.se kan du beställa en uppföljning av ändringar i företagsvisa certifieringars giltighet. Då får du meddelande om ändringar i företagets certifieringar direkt i din e-post. (Då du loggar in, ska du välja ”glömt lösenord”. Då kan du skapa ett lösenord med vilket du kan logga in i tjänsten. Du kan i tjänsten  märka ut alla de företag vars certifieringar du önskar att följs upp).

LUETTELO SUOMESSA VOIMASSA OLEVISTA JA PÄÄTTYNEISTÄ IP-SERTIFIOINNEISTA

 • Luettelo on tilattavissa osoitteella: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi

FÖRTECKNING ÖVER GILTIGA OCH AVSLUTADE IP-CERTIFIERINGAR I FINLAND

 • Förteckningen kan beställas på adressen: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi 
 •  

IP-sertifikaatteja Suomessa  –  IP-certifikat i Finland

per 9.8.2023

74 kpl/st IP Perussertifiointi -tuoteturvallisuussertifikaattia, joista; | IP Grundcertifiering -produktsäkerhetscertifikat, varav;
 • 67 kpl/st IP Kasvikset Perussertifiointi  | IP Frukt&Grönt Grundcertifiering
 • 7 kpl/st IP Elintarvike Perussertifiointi | IP Livsmedel Grundcertifiering
140 kpl/st IP Sigill ympäristö- ja tuoteturvallisuussertifikaattia, joista; | IP Sigill miljö- och produktsäkerhetscertifikat;
 • 133 kpl/st IP Sigill Kasvikset | IP Sigill Frukt och Grönt
 • 6 kpl/st IP Sigill Koristekasvit ja taimitarhakasvit | IP Sigill Prydnadsväxter och plantskoleväxter
 • 1 kpl/st IP Sigill Nauta & Maito | Sigill Nöt & Mjölk
130 kpl/st IP Työehdot -sertifikaattia | IP Arbetsvillkor certifikat

 

6 kpl/st IP Sigill tason lisävalintamoduulin sertifikaattia, joista; | IP Sigill nivåns tillvalsmodulcertifikat, varav;
 • 5 kpl/st IP Ilmasto -sertifikaattia | IP Kilmat certifikat
 • 1 kpl/st IP Luonnonlaidunliha -sertifikaattia (nauta) | IP Naturbeteskött -certifikat (nöt)