Neuvonta ja laatutyö

Kilpailukykyä elinkeinotoimintaan

Puutarhaliitolla on pitkä historia sekä ammattilaisille että harrastajille suunnatusta puutarhaneuvonnasta. Ammatillisen neuvonnan tavoitteena on kehittää suomalaisesta puutarhayrittämisestä osaavaa ja kilpailukykyistä. Tarjolla olevista valtakunnallisista palveluista on lisätietoa näillä sivuilla.
Harrastustoimintaan liittyvä neuvonta keskittyy Kotipuutarha-lehdelle ja on myös osa puutarhayhdistysten toimintaa.

Laatua varmistaen

Puutarhaliiton laatutyön merkitys on kasvanut vuosien varrella vähittäiskaupan / kaupan keskusliikkeiden edellyttäessä puutarhayrittäjiltä laatujärjestelmien mukaista tuotantoa. Puutarhaliitto opastaa ja kouluttaa yrittäjiä ja päivittää laatujärjestelmiä vaatimusten mukaisiksi sekä hallinnoi Laatutarha- ja IP-laatujärjestelmiä. Koulutusta ja tietoa on saatavilla myös HACCP-periaatteista, sekä ISO- ja GlobalG.A.P. -laatujärjestelmistä.

Tutustu koulutstarjontaamme ja ilmoittaudu kursseille tässä!

Puutarhaliitto kasvattaa laatua

Yhteydenotot:

Kilpailukykyä laadusta

Laatujärjestelmän avulla yritys pystyy hallitsemaan toimintansa riskit ja tuotantonsa laatua. Hyvä laadunhallinta parantaa yrityksen kannattavuutta vähentäen hävikkiä ja parantaen tuotteiden pääsyä markkinoille. Usein laatujärjestelmä myös vahvistaa kuluttajien luottamusta tuotteisiin.

Valmennamme yrityksiä laatujärjestelmien valinnassa ja niiden käyttöönotossa. Autamme elintarviketuotannon riskiarvioinnissa ja vaarojen hallinnassa. Tarjoamme laatujärjestelmien sisäisiä arviointeja ja avustamme johdon katselmuksissa. Valmennuksemme avulla saat tietoa auditointien vaatimuksista ja sisällöistä. Käytettävissäsi ovat tehtävään koulutetut ja kokeneet asiantuntijamme.
Palvelemme Sinua koko Suomessa, – också på svenska!

Lataa esite!

Katarina Lassheikki

Katarina Lassheikki

Laatupäällikkö, MMM

katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi
p. 040 5520267

KATE-puutarhayrityksen kuntokartoitus

Puutarhaliiton Kate-kuntokartoituksella selvitetään yrityksen vahvuudet ja tuodaan esille sen kehittämiskohteet. Huoltamalla näitä saadaan yrityksen toimintoja ja taloutta nykyistä parempaan kuntoon.

Jyri Uimonen

Jyri Uimonen

Taimitarhatuotannon erikoiskonsulentti, MMM, MTi

jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi
p. 040 827 4833

Kasvinsuojelu

Kasvinsuojeluneuvonnan varmistamme laadukkaan ja turvallisen elintarviketuotannon.
Onko kasvinsuojelututkintosi voimassa? Tarjoamme ryhmille koulutusta integroidusta kasvinsuojelusta sekä järjestämme tutkintotilaisuuksia tarpeesi mukaan.
Annamme neuvontaa kestävästä kasvinsuojelusta.

Hanna Skogster

Hanna Skogster

Kasvinsuojelun asiantuntija, MMM

hanna.skogster@puutarhaliitto.fi
p. 044 769 0333

Tuotantoneuvonta

Taimitarhatuotantoon ja -markkinointiin liittyvä neuvonta ja kehitystyö, koulutukset, opintomatkat, laatutarha-auditoinnit, haitallisten vieraslajien torjunta ja neuvonta, viheralan tuotanto- ja palveluketjun kehittäminen.

Jyri Uimonen

Jyri Uimonen

Taimitarhatuotannon erikoiskonsulentti, MMM, MTi

jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi
p. 040 827 4833

Hedelmän- ja marjanviljely

Hedelmän- ja marjanviljelyn ryhmäneuvontaa tehdään yhteistyössä Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton kanssa, joka järjestää viljelijöille valtakunnallisia seminaareja ja välittää jäsenkirjeissä ajankohtaista viljelytekniikkaan ja kasvinsuojeluun liittyvää informaatiota. Kasvinsuojeluaineiden erityislupien hakeminen viljelijöiden käyttöön on säännöllistä vuosittaista toimintaa ja sillä mahdollistetaan nykyään monen kasvilajin viljelyn taloudellinen onnistuminen.

Tuija Tanska

Tuija Tanska

Hedelmän- ja marjanviljelyn erikoiskonsulentti, MMM

tuija.tanska@puutarhaliitto.fi
p. 09-5841 6535

Avomaatuotanto

Avomaavihannes-, marja- ja hedelmätuotantoa palvelevan tiedon keruuta ja välittämistä alan ammattijulkaisuissa.
Tehtäviin kuuluvat myös Laatutarhajärjestelmän sekä Kotimaiset Kasvikset ry :n rekisterien ylläpito ja hallinnointi sekä viljeltyjen kasvisten GTIN -koodien tilauspalvelu.

Annamarja Villander

Annamarja Villander

Avomaatuotannon asiantuntija, MMM

annamarja.vilander@puutarhaliitto.fi
p. 0400 480 664