Opas avuksi puutarhatilojen kausityövoiman palkkaukseen

 

Puutarhatiloille palkataan kesäaikana tuhansia kausityöntekijöitä sekä kotimaasta että ulkomailta. Henkilöstöhallinnon Edistäminen Puutarhatiloilla -hankkeen osana Puutarhaliitto ry on julkaistut HEP-oppaan ja muuta materiaalia työvoimahallinnan avuksi.

Tavoitteena hyvä vuorovaikutus

Hankkeen tavoitteena on helpottaa kausityövoiman palkkausta muun muassa haastattelupohjien avulla ja auttaa perehdyttämisessä niin, että työnteko alkaa sujua mahdollisimman hyvin ja ongelmitta jo alkuvaiheessa. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä erityisesti koronapandemiaan liittyviä riskitekijöitä, jotta työnteko olisi kaikin tavoin turvallista. Ennen materiaalin tuottamista tehtiin puutarhatiloille kysely, jossa selvitettiin kipupisteitä kausityövoiman hallinnassa.

Opas tueksi

HEP-hankkeen opas on julkaistu sähköisessä muodossa www.puutarhaliitto.fi/hep-hanke/ helpottamaan palkkauksen eri vaiheita niin työnantajan kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Oppaasta löytyy vinkkejä niin rekrytointiin, perehdyttämiseen kuin vapaa-ajan viettoon puutarhatiloilla.

HEP-hankkeen sivuilta löytyy oppaan lisäksi hyödyllisiä linkkejä, joiden kautta voi ladata lisätietoja ja materiaalia useilla kielillä. Esimerkiksi työhön perehdyttämisopas on käännetty ruotsiksi, venäjäksi, ukrainaksi sekä Vietnamin kielellä. Myös työsopimuspohjista ja -ehdoista on kieliversioita auttamaan palkkausasioissa.

HEP-hankkeen yhtenä tavoitteena oli ennakkokyselyn pohjalta auttaa eri kulttuureista saapuvia työntekijöitä tuntemaan suomalaista työelämää ja ehkäistä työpaikoilla ongelmatilanteita, joita syntyy ajoittain erilaisten taustojen vuoksi. Työelämän kirjatut ja kirjaamattomat säännöt poikkeavat eri maiden välillä. Hankkeen avulla halutaan parantaa keskustelua, avoimuutta ja vuorovaikutusta työntekijöiden ja eri ryhmien välillä.

Ohjeita myös vapaa-aikaan

Työelämän ohjeiden lisäksi oppaaseen on koottu vinkkejä majoituksen ja vapaa-ajan aktiviteettien edistämiseen. Suomalainen puutarhatila haluaa pitää hyvää huolta työvoimastaan, jotta osaavia työntekijöitä saadaan jatkossakin niin kotimaasta kuin ulkomailta, kertoo hankkeen vetäjä Timo Taulavuori Puutarhaliitosta.

 

Lisätietoja: www.puutarhaliitto.fi/hep-hanke/

Hankevastaava Timo Taulavuori, Puutarhaliitto ry, p. 040 7453005, timo.taulavuori@puutarhalliitto.fi

 

 

Kuva 1. Sadonkorjuussa tarvitaan eniten kausityövoimaa. Kuvassa Kristine Ungure ja Galyna Petko valmistelevat kaalipeltoa sadonkorjuuseen Salossa. (Kuva Timo Taulavuori)