Pakkaamon Laatutarha | Packeriets Kvalitetsgård

Puutarhayrittäjille on sivun alaosaan koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Pakkaamon Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa yrityksen pakkaamotoiminnassa (kokonaiset kasvikset).

Nere på sidan finns stödmaterial samlat för att underlätta tillämpningen av Packeriets Kvalitetsgård i företagets packeriverksamhet (hela vegetabilier).

Tukimateriaali | Stödmaterial

Kohdat 1-46: HACCP-pohjainen omavalvonta
Kohdat 47 ja 48: Ympäristövastuu
Kohdat 49-58: Työvoiman vastuullinen käyttö
Kohta 59: Sisäinen arviointi tai omavalvonta

Kontrollpunkterna 1-46: HACCP-baserad egenkontroll
Kontrollpunkterna 47 ja 48: Miljöansvar
Kontrollpunkterna 49-58: Ansvarsfullt användande av arbetskraft
Kontrollpunkt 59: Intern revision eller egenutvärdering

1 22 27 Omavalvonnan perustiedot ja dokumenttien hallintarekisteri
2 Prosessikuvaus -malli ja ohje

3 Vaara-analyysi -lomake ja esimerkki
3 _haccp_yhteenveto koontilomake
5-6 Kasvishankintasopimus -malli
8 Materiaalien vastaanotto-ohje
8. Kasviserien vastaanotto-ohje
8-11 Vastaanottoseteli – Mottagningslapp-pdf
8-11 Vastaanottoseteli – Mottagningslapp-docx
11 Varastokirjanpito-lomake

12 Varasto-olosuhteiden_seuranta – Uppföljning av lagringsförhållanden
12 Hedelmien ja vihannesten lämpötilavaatimukset

17 Allergeenien hallintaohje
17 Vierasesineiden hallintaohje
24 31 33 Näytteenottosuunnitelma -lomake ja esimerkki
24 Näytteenotto-oheistus

25 Asiakaspalautteet ja poikkeamat – Kundrespons avvikelser
27 Takaisinvetosuunnitelma versio 2019
29 Ohje_hvyään_työhygieniaan_ja_turvalliseen työ – suomeksi
30 Vierailijaohje – Direktiv för besökare
32 Puhdistus- ja huoltorutiinien seuranta -lomake
32 Siivousohjelma -lomake
35 Kunnossapito – Underhåll
36 Vaakojen omavalvonta Vågarnas egenkontroll
37 Jätehuoltokuvaus -lomake
40 Vaarallisen jätteen kirjanpito – Farligt avfall bokföring

43 Kemikaalisäilytyksen inventaario – Inventering av kemikalieförrådet
44 Rikkoutuneen lasin käsittely pakkaamossa ja varastossa
45 Haittaeläimien ja niiden torj. seur. – Uppföljn av skadedjur och ders bekämp
45_Haittaeläimien_ennaltaehkäisyohjelma
45 Jyrsijätorjunta ja jyrs myrkk käyttö Tukes-Evira
45 Huomio_hiirien_ja_rottien_torjuntaan

49 Työsuojelun toimintaohjelma -lomake – verskamhetsprogram f arbsk
49 Työmpäristön_riskienarviointi
49-52 Toimintaohje_onnettomuuden_sattuessa_FI 2019
58 Koulutusrekisteri Utbildningsregister
58 Koulutustapaht osall luettelo Deltag fört för utbildn

Katso myös “Monikieliset” välilehden alta. Sieltä löydät kylttejä, kuvaohjeita ja muita monikielisiä perehdytysaineistoja.