Pakkaamon Laatutarha | Packeriets Kvalitetsgård

Puutarhayrittäjille on sivun alaosaan koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Pakkaamon Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa yrityksen pakkaamotoiminnassa (kokonaiset kasvikset).

Nere på sidan finns stödmaterial samlat för att underlätta tillämpningen av Packeriets Kvalitetsgård i företagets packeriverksamhet (hela vegetabilier).

Tukimateriaali | Stödmaterial

Kohdat 1-46: HACCP-pohjainen omavalvonta
Kohdat 47 ja 48: Ympäristövastuu
Kohdat 49-58: Työvoiman vastuullinen käyttö
Kohta 59: Sisäinen arviointi tai omavalvonta

Kontrollpunkterna 1-46: HACCP-baserad egenkontroll
Kontrollpunkterna 47 ja 48: Miljöansvar
Kontrollpunkterna 49-58: Ansvarsfullt användande av arbetskraft
Kontrollpunkt 59: Intern revision eller egenutvärdering

Huom! Vuodesta 2023 alkaen pakkaamoyrityksessä tulee olla ympäristöohjelma joka kattaa lakisääteiset ympäristövastuut. Vaatimuksen täyttymiseksi voit suorittaa  ympäristövastuullisuuden sisäinen arviointi alla olevan tarkistuslistan mukaisesti. Sisäinen arviointi tehdään vähintään joka toinen vuosi ja aina toiminnan muuttuessa.

Katso myös ”Monikieliset” välilehden alta. Sieltä löydät kylttejä, kuvaohjeita ja muita monikielisiä perehdytysaineistoja.

Katso myös ”Hyvä tietää” välilehden alta. Sieltä löydät hyviä käytännön ohjeita ja oppaita.