Pohjoismaisella yhteistyöllä edistetään uudistavaa maataloutta

 

Uudistava maatalous kiinnostaa viljelymenetelmänä yhä useampia elintarvike- ja maatalousalan toimijoita. Laaja pohjoismainen ympäristö- ja maatalousyhteistyö on käynnistynyt yhteisen määritelmän täsmentämiseksi. Käsite regeneratiivinen eli uudistava on tunnettu entuudestaan, ja sitä käytetään elintarviketuotannossa yhä useammin. Se, mitä käsitteellä oikeasti tarkoitetaan, vaihtelee kuitenkin paljon. Hankkeen aloitteentekijä on ruotsalainen Sigill Kvalitetssystem, joka kehittää laatujärjestelmiä viljelijöille. Työhön osallistuu edustajia yli 40:stä organisaatiosta.

 

Regeneratiivinen maatalous sai alkuunsa Pohjois-Amerikassa jo 1980-luvulla. Käsitteellä kuvattiin maataloutta, joka pystyy ruokkimaan kasvavaa väestöä ja samalla parantamaan maaperän terveyttä ympäristöä huomioiden. Pohjois-Amerikassa kehitetyt regeneratiiviset menetelmät ja ohjeistukset pohjautuvat siellä vallitseviin olosuhteisiin ja ovat sopeutettu sikäläisiin kestävän kehityksen haasteisiin. Näin ollen, on syytä soveltaa käsite ja sen merkitys meidän pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Valtaosaan uudistuvan maatalouden kuvauksista sisältyvät maan kasvukunto ja maaperän hiilensidonta. Monet toimijat, mukaan lukien elintarvikeyritykset, osoittavat nyt suurta kiinnostusta hiilen maaperään varastointia kohtaan. Hiiltä pyritään sitomaan viljelymenetelmin maahan sen sijaan, että se vapautuisi kasvihuonekaasuina ilmakehään. Tämä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Muun muassa YK:n ilmastopaneeli, IPCC, korostaa maaperän hiilensidontakykyä tekijänä, jota on kyettävä hyödyntämään nykyistä enemmän ilmaston lämpenemisen hillinnässä. Ne monet viljelijät, jotka jo nyt viljelevät uudistavasti parantaen samalla maan kasvukuntoa, edistävät osaltaan hiilen sidonnan tavoitteitta.

 

Lisää hankkeesta

Hanke on käynnistynyt, ja sen tavoitteena on soveltaa tieteellisesti tutkitun ja pohjoismaisiin oloihin soveltuvan määritelmän ja ohjeistuksen luomista. Hankkeen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva siitä, mitä uudistava maatalous tarkoittaa Pohjoismaissa.

 

Uudistavan maatalouden määritelmä ja suuntaviivat Pohjoismaiden olosuhteisiin vähentävät väärinkäsitysten riskiä siitä, mitä käsitteellä uudistava todella tarkoitetaan. Se voi myös helpottaa kaupantekoa viljelijöiden ja sellaisten elintarvikeyritysten välillä, jotka haluavat ostaa regeneratiivisesti tuotettuja elintarvikkeita. Hankkeella halutaan ennen kaikkea varmistaa, että lisääntynyt kiinnostus uudistavaan maatalouteen todella edistäisi ilmaston kannalta kestävää elintarviketuotantoa.

Hankkeen aloitteentekijänä on ruotsalainen Sigill Kvalitetssystem AB / Svenskt Sigill ja hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun.

 

Ohjausryhmän jäsenet:

Axfoundation, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Ekologiska Lantbrukarna, Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet ry, KRAV, Lantbrukarnas Riksförbund, Norges Bondelag, Naturskyddsföreningen, Sigill Kvalitetssystem ja WWF.

Hankkeen apuna toimii laaja sidosryhmä, johon kuuluvat alan parhaita osaajia, kuten Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Baltic Sea Action Groupin koordinoima Carbon Action, Svensk Kolinlagring, sekä elintarvikeyrityksiä, maanviljelijöitä ja muita toimijoita. Viime vuonna 16. marraskuuta pidettyyn ensimmäiseen sidosryhmäkokoukseen osallistui yli 40 eri organisaatiota, mukana edustajia kaikilta elintarvike- ja maatalousteollisuuden aloilta, mukaan lukien useat suuret elintarvikealan yritykset, kuten Orkla, Arla ja Oatly.

Kuva: Uudistavassa viljelyssä maan kasvukuntoa parannetaan sitomalla siihen ilman hiilidioksidia.

Lisätietoa hankkeesta: Regenerativt jordbruk – Sigill

Yhteyshenkilöitä:

Suomessa:

Baltic Sea Action Group, toimitusjohtaja, Michaela Ramm-Schmidt, Michaela.Ramm-Schmidt@bsag.fi, p. 040-5250509

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Liisa Pietola, Ympäristöjohtaja. liisa.pietola@mtk.fi, p. 050 4384014

Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet ry, Katarina Lassheikki, Laatupäällikkö. katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi p. 040 55 267

Norjassa:

Norges Bondelag Kari Marte Sjøvik, Rådgivare lokal mat, turism, miljö och ekologiskt lantbruk. kari.marte.sjovik@bondelaget.no +47 414 60 387

Ruotsissa:

Sigill Kvalitetssystem/Svenskt Sigill, Helena Allard, Hållbarhetschef. helena.allard@sigill.se  p. +46 70 3200285

Ekologiska Lantbrukarna Märta Jansdotter Aguirre, Vice ordförande. marta@gronagardar.se p. +46 70 218 57 67

Axfoundation Maria Lundesjö, Projektledare. maria.lundesjo@axfoundation.se  p. +46 73 0929674,

KRAV Robert Dinwiddie, Regel- och marknadsutvecklare. robert.dinwiddie@krav.se   p. +46 70 532 02 58 

Lantbrukarnas Riksförbund Maja Forssell, Expert hållbarhetsfrågor. maja.forssell@lrf.se, p. +46 10 184 43 98

Naturskyddsföreningen Pim Bendt, Sakkunnig jordbruk. pim.bendt@naturskyddsforeningen.se , p. +8-702 65 79

WWF Jenny Jewert, Jordbruksexpert. jenny.jewert@wwf.se, p. +73-642 32 02