PUUHA-hanke

Puutarhaliitto ry:n hallinnoiman kaksivuotisen (2022–2023) PUUHA-hankkeen tavoitteena on kehittää puutarhayhdistysten toimintaa, lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja löytää yhdistyksille uusia toiminnan muotoja ja työvälineitä. Hankkeessa edistetään puutarhatietouden ja -taidon siirtämistä puutarhaharrastajien kesken. Hanke keskittyy ensisijaisesti aktivoimaan alueellisten puutarhayhdistysten toimintaa. Hanketta rahoittaa Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö.

Hankkeen aikana kartoitamme yhdistysten avuntarpeita ja keskitymme tukemaan puutarhayhdistysten toimintaa, yhdistysten hallintoon liittyvien palveluiden kehittämistä sekä tietoteknisiin järjestelmiin liittyviä asioita ja tekemään yhdessä ns. digiloikkaa yhdistysten kanssa opetellen erilaisten sähköisten järjestelmien käyttöä yhdistystoiminnassa. Pyrimme myös järjestämään muun muassa luentoja ja asiantuntijaesitelmiä niin paikallisesti kuin etäluentojen kautta, tapahtumia ja tapaamisia sekä yhteisen opintomatkan. Uusien ja erityisesti nuorten jäsenten aktivointi mukaan yhdistystoimintaan kuuluu myös osana toimintasuunnitelmaan.

Puutarhaliitossa hankkeesta vastaa hankekoordinaattori Jaana Ojanen.
Hänet tavoittaa sähköpostitse: jaana.ojanen@puutarhaliitto.fi tai puhelimitse: 050 518 5715

Jos puutarhayhdistyksellänne on jotain, mihin koette tarvitsevanne apua tai tukea yllä mainittuihin asioihin liittyen, ehdotuksia tai toiveita luentojen sisältöihin, tapaamisiin tai yhteistyöhön muiden puutarhayhdistysten kanssa, niin ottakaa yhteyttä hankekoordinaattoriimme Jaanaan.

Hankkeelle on myös luotu oma Facebook-sivu, jonne pääset tästä. Sivulla tiedotetaan hankkeeseen sekä muihin puutarha-alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ota siis sivu seurantaasi!
Jaa puutarhataito

Marttaliitto ja Puutarhaliitto (PUUHA-hanke) haastavat yhdessä vuonna 2023 kotipuutarhureita jakamaan taitoja muille. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa jäsenten osaamista, edistää puutarhataitojen siirtymistä eteenpäin ja koota taitoja kaikkien saataville.

Tekeminen, taitaminen ja tietäminen ovat keskeisiä asioita puutarhanhoidossa. Oman tiedon ja taidon välittäminen ja vaaliminen ovat osa harrastusta. Innostus puutarhaharrastukseen on lisääntynyt ja uudet viherpeukalot haluavat viljellä ruokaa vastuullisesti, tehdä kestäviä valintoja ja vaalia monimuotoisuutta puutarhassa. Uudet harrastajat haluavat oppia lisää ja juuri sinun taitojasi!

Jaa puutarhataitosi muille

Jaa puutarhataito-kampanja haastaa martta- ja puutarhayhdistysten jäsenet sekä kaikki kotipuutarhurit mukaan jakamaan omaa osaamista muille. Kampanja-aika on 25.1.–30.9.2023. Osallistumisohjeet ja lisätietoa kampanjasta löydät Marttaliiton Jaa puutarhataito -sivulta.


Teknistä tukea ja työkaluja yhdistyksille

Järjestöhautomo
Järjestöhautomo on koonnut ohjeistusta ja vinkkejä sähköisten työkalujen käyttöön yhdistyksille. Sivuille on myös koottu linkkejä eri sähköisiin työkaluihin, joita voi hyödyntää yhdistystoiminnassa. Lue lisää työkaluista Järjestöhautomon sivuilta.

Tech Soup Suomi
Yhdistyksillä on mahdollista saada käyttöönsä erilaisia IT-ohjelmistoja joko ilman kustannuksia tai hallinnollista maksua vastaan Tech Soup -organisaation kautta. Ohjelmistoja tilatakseen yhdistyksen on rekisteröidyttävä sivustolle. Lisätietoja ohjelmistoista ja rekisteröitymisestä löytyy Tech Soup Suomi -sivuilta.