PUUHA-hanke

Puutarhaliitto ry:n hallinnoiman kaksivuotisen (2022–2023) PUUHA-hankkeen tavoitteena on kehittää puutarhayhdistysten toimintaa, lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja löytää yhdistyksille uusia toiminnan muotoja ja työvälineitä. Hankkeessa edistetään puutarhatietouden ja -taidon siirtämistä puutarhaharrastajien kesken. Hanke keskittyy ensisijaisesti aktivoimaan alueellisten puutarhayhdistysten toimintaa. Hanketta rahoittaa Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö.

Hankkeen aikana kartoitamme yhdistysten avuntarpeita ja keskitymme tukemaan puutarhayhdistysten toimintaa, yhdistysten hallintoon liittyvien palveluiden kehittämistä sekä tietoteknisiin järjestelmiin liittyviä asioita ja tekemään yhdessä ns. digiloikkaa yhdistysten kanssa opetellen erilaisten sähköisten järjestelmien käyttöä yhdistystoiminnassa. Pyrimme myös järjestämään muun muassa luentoja ja asiantuntijaesitelmiä niin paikallisesti kuin etäluentojen kautta, tapahtumia ja tapaamisia sekä yhteisen opintomatkan. Uusien ja erityisesti nuorten jäsenten aktivointi mukaan yhdistystoimintaan kuuluu myös osana toimintasuunnitelmaan.

Puutarhaliitossa hankkeesta vastaa hankekoordinaattori Jaana Ojanen.
Hänet tavoittaa sähköpostitse: jaana.ojanen@puutarhaliitto.fi tai puhelimitse: 050 518 5715

Jos sinun puutarhayhdistyksellä on jotain, mihin koette tarvitsevanne apua tai tukea yllä mainittuihin asioihin liittyen, ehdotuksia tai toiveita luentojen sisältöihin, tapaamisiin tai yhteistyöhön muiden puutarhayhdistysten kanssa, ottakaa yhteyttä hankekoordinaattoriimme Jaanaan.

Hankkeelle on myös luotu oma Facebook-sivu, jonne pääset tästä. Sivulla tiedotetaan hankkeeseen sekä muihin puutarha-alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ota siis sivu seurantaasi!Koulutukset puutarhayhdistyksille

Vehreyttä yhdistystoimintaan -koulutus puutarhayhdistyksille

Järjestämme hankkeen puitteissa koulutuksen, jossa yhdistyksillä on mahdollisuus löytää heille sopivia toiminnanmuotoja ja toimintavälineitä sekä tarkastella oman yhdistyksensä tilannetta ja kartoittaa mahdollisia kehitystarpeita.

Tavoitteena on, että koulutuksesta saatavan toimintamallin perusteella yhdistyksillä on tietoa ja taitoa kehittää ja päivittää toimintaansa jäsenistön tarpeiden ja kiinnostusten perusteella ja että toiminta säilyy elävänä ja monipuolisena. Koulutus järjestetään kahdessa osassa ja siihen sisältyy myös välitehtävä.

Vehreyttä yhdistystoimintaan -koulutus järjestetään Teams-koulutuksena ja kouluttajana on yhteisösuunnittelija Heidi Kokko, Hyvinkään Yhdistykset ry.

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään maanantaina 30.1.2023 klo. 18.00-20.00. Tähän tilaisuuteen osallistujat kokoontuvat yhdistyksen kisakatsomoon, paikalla vähintään kaksi osallistujaa / yhdistys.
Sisältö:

  • Oman yhdistyksenne perustehtävä
  • Missä yhdistyksemme on jo hyvä? Mitä pitäisi erityisesti kehittää?
  • Uusien toimijoiden rekrytoiminen

Koulutuksen toinen osa järjestetään tiistaina 7.2.2023 klo. 18.00-20.00. Tähän tilaisuuteen osallistujina ovat puheenjohtaja/kehittämispäivän järjestäjä / yhdistys.
Sisältö:

  • Välitehtävän pohjalta työskentelyä, havaintojen ja hyvien käytäntöjen jakaminen
  • Puheenjohtajat valmistetaan oman yhdistyksen kehittämispäivän järjestämiseen

Ilmoittautuminen koulutukseen:
Ilmoita puutarhayhdistyksenne nimi, osallistujien nimet ja luottamustoimet sekä sähköpostiosoite, johon Teams -kutsu lähetetään. Ilmoittautumiset viimeistään 23. tammikuuta 2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: jaana.ojanen@puutarhaliitto.fi


Teknistä tukea ja työkaluja yhdistyksille

Järjestöhautomo
Järjestöhautomo on koonnut ohjeistusta ja vinkkejä sähköisten työkalujen käyttöön yhdistyksille. Sivuille on myös koottu linkkejä eri sähköisiin työkaluihin, joita voi hyödyntää yhdistystoiminnassa. Lue lisää työkaluista Järjestöhautomon sivuilta.

Tech Soup Suomi
Yhdistyksillä on mahdollista saada käyttöönsä erilaisia IT-ohjelmistoja joko ilman kustannuksia tai hallinnollista maksua vastaan Tech Soup -organisaation kautta. Ohjelmistoja tilatakseen yhdistyksen on rekisteröidyttävä sivustolle. Lisätietoja ohjelmistoista ja rekisteröitymisestä löytyy Tech Soup Suomi -sivuilta.