PUUHA-hanke

Puutarhaliitto ry:n hallinnoiman kaksivuotisen (2022–2023) PUUHA-hankkeen tavoitteena on kehittää puutarhayhdistysten toimintaa, lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja löytää yhdistyksille uusia toiminnan muotoja ja työvälineitä. Hankkeessa edistetään puutarhatietouden ja -taidon siirtämistä puutarhaharrastajien kesken. Hanke keskittyy ensisijaisesti aktivoimaan alueellisten puutarhayhdistysten toimintaa. Hanketta rahoittaa Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö.

Hankkeen aikana kartoitamme yhdistysten avuntarpeita ja keskitymme tukemaan puutarhayhdistysten toimintaa, yhdistysten hallintoon liittyvien palveluiden kehittämistä sekä tietoteknisiin järjestelmiin liittyviä asioita ja tekemään yhdessä ns. digiloikkaa yhdistysten kanssa opetellen erilaisten sähköisten järjestelmien käyttöä yhdistystoiminnassa. Pyrimme myös järjestämään muun muassa luentoja ja asiantuntijaesitelmiä niin paikallisesti kuin etäluentojen kautta, tapahtumia ja tapaamisia sekä yhteisen opintomatkan. Uusien ja erityisesti nuorten jäsenten aktivointi mukaan yhdistystoimintaan kuuluu myös osana toimintasuunnitelmaan.

Puutarhaliitossa hankkeesta vastaa hankekoordinaattori Jaana Ojanen.
Hänet tavoittaa sähköpostitse: jaana.ojanen@puutarhaliitto.fi. Jaana on lomalla 17.11.-31.12.2023 välisenä aikana, jolloin PUUHA-hankkeen yhteyshenkilönä on Timo Taulavuori. Hänet tavoittaa puhelimitse: 040 745 3005 tai sähköpostitse: timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi

Jos puutarhayhdistyksellänne on jotain, mihin koette tarvitsevanne apua tai tukea yllä mainittuihin asioihin liittyen, ehdotuksia tai toiveita luentojen sisältöihin, tapaamisiin tai yhteistyöhön muiden puutarhayhdistysten kanssa, niin ottakaa yhteyttä hankekoordinaattoriimme Jaanaan.

Hankkeelle on myös luotu oma Facebook-sivu, jonne pääset tästä. Sivulla tiedotetaan hankkeeseen sekä muihin puutarha-alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ota siis sivu seurantaasi!
Jaa puutarhataito

Jaa puutarhataito-kampanja haastoi martta- ja puutarhayhdistysten jäsenet sekä kaikki kotipuutarhurit mukaan jakamaan omaa osaamista muille. Kampanja-aika oli 25.1.–30.9.2023. Kampanjan aikana kerättyjä taitoja tullaan julkaisemaan vuoden 2024 aikana Marttaliiton ja Puutarhaliiton eri kanavissa. Suuret kiitokset kaikille kampanjaan osallistuneille ja puutarhataitojaan jakaneille!

Lisätietoa kampanjasta löydät Marttaliiton Jaa puutarhataito -sivulta.


Teknistä tukea ja työkaluja yhdistyksille

Järjestöhautomo
Järjestöhautomo on koonnut ohjeistusta ja vinkkejä sähköisten työkalujen käyttöön yhdistyksille. Sivuille on myös koottu linkkejä eri sähköisiin työkaluihin, joita voi hyödyntää yhdistystoiminnassa. Lue lisää työkaluista Järjestöhautomon sivuilta.

Tech Soup Suomi
Yhdistyksillä on mahdollista saada käyttöönsä erilaisia IT-ohjelmistoja joko ilman kustannuksia tai hallinnollista maksua vastaan Tech Soup -organisaation kautta. Ohjelmistoja tilatakseen yhdistyksen on rekisteröidyttävä sivustolle. Lisätietoja ohjelmistoista ja rekisteröitymisestä löytyy Tech Soup Suomi -sivuilta.