Puutarhaliiton ansiomerkit

Huomionosoituksena Puutarhaliiton ansiomerkit

Ansiomerkkejä on kahta arvoastetta: hopeinen ja kultainen.

Hopeinen ansiomerkki:
Merkin keskuksen muodostaa Puutarhaliiton jäsenmerkki, jota ympyröi tyylitelty lehväaihe.
Värit ovat samat kuin jäsenmerkissä, merkki on valmistettu hopeasta.

Hopeinen ansiomerkki myönnetään yksityiselle henkilölle tunnustukseksi vähintään 10
vuotta kestäneestä toiminnasta puutarhajärjestön tai –yhdistyksen tai yleensä puutarha-alan
kehittämiseksi.

Puutarhaliiton hallitus myöntää hopeiset ansiomerkit jäsenyhdistysten anomuksesta.
Anomukset tehdään Puutarhaliiton ansiomerkkikaavakkeella, joita on saatavissa liiton
toimistosta. Tavallisesti merkki luovutetaan asianomaisen henkilön tai vastaavan järjestön
juhlatilaisuudessa. Ansiomerkit on numeroitu ja jokaiseen kaiverretaan saajan tunnusmerkit.
Hopeinen ansiomerkki 100 €, sis. alv.
Merkin lunastamismaksun suorittaa merkkiehdotuksen tehnyt yhdistys.
Hopeisia ansiomerkkejä on luovutettu 31.12.2022 mennessä 1 654 kpl.

Kultainen ansiomerkki:
Merkki on edellisen kaltainen, hopeasta valmistettu, lehväaihe ja puun hedelmät kullatut.
Kultainen ansiomerkki myönnetään yksityiselle henkilölle tunnustukseksi hänen tekemästään
suuriarvoisesta työstä puutarha-alan järjstötoiminnan ja yleensä puutarha-alan
kehittämiseksi maassamme. Merkki voidaan luovuttaa myös puutarha-alan ulkopuoliselle
henkilölle tunnustuksen osoitukseksi hänen ansioistaan mamme puutarhatalouden tai
puutarhakulttuurin kehittämiseksi.

Ehdotuksen kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi tekee Puutarhaliiton hallituksen jäsen ja
merkin myöntää Puutarhaliiton hallitus.
Merkit on numeroitu ja varustettu omistusmerkinnöin.
Kultainen ansiomerkki 200 €, sis alv.
Kultaisia ansiomerkkejä on 31.1.2022 mennessä myönnetty 349 kpl.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Taulavuori,
040-745 3005, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi

Ansiomerkkihakemus