Puutarhaliiton logo

 

 

Puutarhaliiton logoa saa käyttää vain yhdistyksen sähköisissä ja painetuissa sekä muun tyyppisissä materiaaleissa logon värin ja muodon säilyessä alkuperäisinä. Logon väreinä ovat vihreä ja musta. Vihreän värimääritykset ovat #6ba455, C74 M6 Y87 K0, R107 G164 B85. Logoa voidaan käyttää liiton erillisellä päätöksellä myös muunlaisena esim. materiaalien taustakuvina himmennettynä tai mustavalkoisena.

Puutarhaliiton jäsenyhdistyksillä tai yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta käyttää logoa missään materiaaleissa ilman liiton lupaa, joka pyydetään kirjallisena liiton nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä. Lupa voidaan myöntää joko kertaluonteisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

Puutarhaliiton logon virheellisestä, haitallisesta tai luvattomasta käytöstä voidaan tehdä huomautus tai korvausvaade, jos sen katsotaan aiheuttaneen haittaa liiton julkisuuskuvalle ja brändille. Väärinkäytökset ratkaistaan tarvittaessa Helsingin käräjäoikeudessa.

Puutarhaliiton logon katsotaan olevan pitkäaikaisen ja vakiintuneen käytön ja historian vuoksi erityinen ja poikkeuksellisen arvokas. Logoa on käytetty lähes sadan vuoden ajan puutarha-alan keskusjärjestön tunnuksena.

Ladattavat logot:
Painokelpoinen vihreä
Painokelpoinen musta
Web vihreä
Web musta