Puutarhaliitto keskittyy tulevaisuudessa harrastustoimintaan

Puutarhaliiton edustajisto päätti vuosikokouksessaan 11.4.2024, että liitto keskittyy jatkossa suomalaisen puutarhaharrastamisen ja -kulttuurin edistämiseen. Laaja muutos viedään läpi vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on innostaa ja palvella yhä laajenevaa puutarhaharrastajien joukkoa teemalla Puutarhanhoito kasvattaa hyvinvointia.

Puutarhaliitolla on takanaan 99 toimintavuotta. Uutta suuntaa on valmisteltu reilun vuoden ajan. Uudistetun liiton tavoitteena on toimia yhä tiiviimmin yhdessä sekä valtakunnallisten että alueellisten puutarhayhdistysten kanssa tuottaen heille ja harrastajille yhteisiä palveluita ja tukea heitä harrastustoiminnassa.  Puutarhaliiton ydintoimintoja ovat jatkossa Kotipuutarha-lehden julkaiseminen, erilaisten tapahtuminen kuten Avoimet Puutarhat-tapahtuman järjestäminen ja muiden jäsenpalveluiden kehittäminen jäsenistön tarpeita kuunnellen. Liitto toimii jatkossakin aktiivisena viestijänä.

Uusi hallitus

Muutoksen yhteydessä on uusittu Puutarhaliiton säännöt, toimintastrategia ja hallinto. Uuden hallituksen lähes kaikki jäsenet edustavat kattavasti suomalaista puutarhaharrastamista. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kujala Jyväskylän puutarhaseurasta. Hän uskoo erityisesti, että nykyisessä muuttuvassa ajassa yhä useampi suomalainen on kiinnostunut puutarhanhoidosta ja tarvitsee tuekseen laajaa harrastajajoukkoa ja myös tietotaitoa. Nyt harrastajia kiinnostavat muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Puutarhan hiilensidonnalla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen haittoja, ja samalla lisätä ihmisten ja muun luonnon hyvinvointia.

Puutarha lisää hyvinvointia

Aiemmin Puutarhaliitto on toiminut pääosin ammattilaisten toimialajärjestöjen yhteisenä katto-organisaationa, mutta näistä tehtävistä luovutaan vuoden 2024 aikana. Puutarhaliitto lopettaa muun muassa viljelyneuvonnan, laatujärjestelmien hallinnoinnin ja kehitystyön sekä hankkeet, joiden tavoitteena on ollut elinkeinotoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvät koulutukset ja viestintä. Uusi Puutarhaliitto korostaa kuitenkin, että yhteistyötä halutaan edelleen jatkaa, myös muiden järjestöjen ja yritysten kanssa.

Puutarhaliiton nykyinen toiminnanjohtaja väistyy tehtävistään syyskuun alussa. Tehtävät jättävä toiminnanjohtaja Timo Taulavuori kokee, että liiton historian suurimman muutoksen valmistelu on saatu maaliin, jolloin on oikea aika etsiä toiminnalle uutta vetäjää. Hänen tehtäväkseen Puutarhaliitossa on suunniteltu harrastustoiminnan aktivointi uuden strategian ja aikaisemman PUUHA-hankkeen pohjalta.  PUUHA-hankkeessa saatiin hyviä kokemuksia muun muassa yhteisten webinaarien ja tapahtumien järjestämisestä, mikä toi jäsenyhdistyksiä lähemmäs toisiaan.

Lisätietoja:

Puutarhaliiton hallituksen puheenjohtaja Reijo Kujala p. 050 61135, sähköposti reijo.kujala@360palvelut.fi

Puutarhaliiton toiminnanjohtaja 31.8.2024 asti Timo Taulavuori p. 040 745 3005, sähköposti timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi

Puutarhaliitto ry – Trädgårdsförbundet rf luo uutta ajassa versoavaa innostaen harrastajia toteuttamaan puutarhahaaveitaan kukin tavallaan. Puutarhat luovat hyvinvointia niin meille ihmisille kuin koko luonnolle.