Suomalaisen kausityövoiman määrä kasvoi viime vuonna

 

Viime vuonna jouduttiin uuden tilanteen eteen puutarhatiloilla, joiden ulkolaisen kausityövoiman saatavuus heikkeni rajusti koronapandemian vuoksi. Suomalaisten työntekijöiden määrä sen sijaan kasvoi selvästi Puutarhaliiton ja TTS Työtehoseuran tekemän kyselytutkimuksen mukaan. Tänä vuonna hankala tilanne jatkuu edelleen, jolloin kotimaista työvoimaa odotetaan edelleen puutarhatiloille.

Tiloilla suomalaista kausityövoimaa

Kyselyyn vastanneista noin 125 puutarhatilasta suurimalla osalla oli ollut suomalaista kausityövoimaa jo vuonna 2019, mutta viime vuoden aikana kotimaista työvoimaa palkkaavien tilojen määrä lisääntyi 108 tilasta 122. Toiseksi yleisimmin puutarhatilat työllistivät ukrainalaisia, jota oli noin 90 tilalla kausitöissä. Koronavuosi vähensi eniten venäläisten työntekijöiden määrää. Vakituisen työvoiman osalta koronavuosi ei vaikuttanut palkkauksiin. Eniten vakituista työvoimaa oli palkattuna Suomesta ja Ukrainasta.

Puutarhatiloilla työtehtävät ovat moninaisia ja riippuvat paljon kasvukauden ajankohdasta ja viljelykasveista. Tyypillisemmin työt alkavat huhti-toukokuussa valmistelevilla hoitotöillä ja istutuksilla. Tämän jälkeen torjutaan rikkakasveja ja hoidetaan kasvustoja, kunnes päästään sadonkuutöihin ja sadon kauppakunnostukseen. Usealla puutarhatilalla palkataan vielä erikseen myyntihenkilöitä hoitamaan vähittäiskauppaa tai organisoimaan itsepoimintaa ja siihen liittyviä oheispalveluita. Puutarhatilat ovat olleet aina merkittäviä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäjiä. Viime vuonna tiloille hakeutui myös muiden alojen työntekijöitä lomautusten vuoksi.

Korona toi ongelmia vähintään puolelle tiloista

Koronakriisi aiheutti noin puolelle kyselyyn vastanneelle tiloista ongelmia viime vuonna, jolloin vierastyövoiman määrä puutarhatiloilla jäi alle puoleen. Tilat rekrytoivat aikaisempaa enemmän kotimaista työvoimaa, ja moni tila joutui myös sopeuttamaan tuotantoaan vastaamaan uutta tilannetta. Keinona oli myös itsepoiminnan lisääminen, mikä kiinnostikin aikaisempaa enemmän kotimaassa lomailevia suomalaisia.

Puutarhayrittäjän näkökulmasta jo työkokemusta hankkinut työntekijä on tervetullein valinta, mutta tästä huolimatta joka vuosi tarvitaan myös kokonaan uusia työntekijöitä. Suuri ongelma viime vuonna oli esimerkiksi se, että osa työntekijöistä lopetti työnsä lyhyeen esimerkiksi sen fyysisen kuormittavuuden vuoksi. On hyvin selvää, että tottumattomalle nuorellekin työntekijälle esim. poimintatyö voi olla aluksi fyysisesti rankkaa ennen kuin keho tottuu uusiin työtehtäviin. Parhaimmillaan puutarhatyöt kohentavat mieltä ja kuntoa, kun voi olla ulkotöissä, joissa oman käden jälki näkyy.

Puutarhaliitossa laaditaan parhaillaan käytännönläheistä terveysturvalliuusohjeistusta puutarhatiloilla. Tämän avulla halutaan varmistaa, että työt ovat mahdollisimman turvallisia niin työntekijöiden, puutarhayrittäjien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

Kuva 1. Puutarhakausi aloitetaan istuttamalla mansikantaimia kausihuoneeseen.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista:

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja Puutarhaliitto ry p. 040 745 3005, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi

Miika Ilomäki, toiminnanjohtaja, Hedelmän- ja marjanviljelijäinliitto ry p. 040 828 2017, miika.ilomaki@hmlry.fi