Puutarhayhdistykset

Puutarhayhdistykset kautta maan tarjoavat toimintaa ja neuvontaa paikallisesti tai esimerkiksi johonkin kasviryhmään keskittyen.
Tule mukaan toimintaan!

 

Puutarhayhdistysten toimikunta

Puutarhayhdistysten toimikunta kokoontuu pari kertaa vuodessa järjestäen yhteistä toimintaa ja viestintää. Toimikuntaan kuuluvat edustajat Puutarhaliitosta sekä eri puutarhayhdistyksistä.

Puutarhayhdistysten toimikunta kaudella 2022-2024

 

PUUHA-hanke

Puutarhaliitto ry:n hallinnoiman kaksivuotisen (2022–2023) PUUHA-hankkeen tavoitteena on kehittää puutarhayhdistysten toimintaa, lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja löytää yhdistyksille uusia toiminnan muotoja ja työvälineitä. Hankkeessa edistetään puutarhatietouden ja -taidon siirtämistä puutarhaharrastajien kesken. Hanke keskittyy ensisijaisesti aktivoimaan alueellisten puutarhayhdistysten toimintaa. Hanketta rahoittaa Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö.

Hankkeen aikana kartoitamme yhdistysten avuntarpeita ja keskitymme tukemaan puutarhayhdistysten toimintaa, yhdistysten hallintoon liittyvien palveluiden kehittämistä sekä tietoteknisiin järjestelmiin liittyviä asioita ja tekemään yhdessä ns. digiloikkaa yhdistysten kanssa opetellen erilaisten sähköisten järjestelmien käyttöä yhdistystoiminnassa. Pyrimme myös järjestämään muun muassa luentoja ja asiantuntijaesitelmiä niin paikallisesti kuin etäluentojen kautta, tapahtumia ja tapaamisia sekä yhteisen opintomatkan. Uusien ja erityisesti nuorten jäsenten aktivointi mukaan yhdistystoimintaan kuuluu myös osana toimintasuunnitelmaan.

Puutarhaliitossa hankkeesta vastaa hankekoordinaattori Jaana Ojanen.
Hänet tavoittaa sähköpostitse: jaana.ojanen@puutarhaliitto.fi tai puhelimitse: 050 518 5715

Jos sinun puutarhayhdistyksellä on jotain, mihin koette tarvitsevanne apua tai tukea yllä mainittuihin asioihin liittyen, ehdotuksia tai toiveita luentojen sisältöihin, tapaamisiin tai yhteistyöhön muiden puutarhayhdistysten kanssa, ottakaa yhteyttä hankekoordinaattoriimme Jaanaan.

PUUHA-hankkeen oman sivun löydät täältä. Hankkeelle on myös luotu oma Facebook-sivu, jonne pääset tästä.