Työvoimaa maa- ja puutarhatiloille hankkeet käynnistyvät

Suomalaiset puutarhatilat tarvitsevat kausityövoimaa myös ensi keväänä. Myös moni maatila painii palkkatyövoimaan liittyvien haasteiden kanssa. Työpaikkoja on tuhansia sekä kotimaisille että ulkolaisille työntekijöille. Maa- ja puutarhatiloille lähetetyn kyselyn avulla pyritään auttamaan tiloja erityisesti ensi vuoden työvoiman rekrytoinnissa.

Puutarhaliiton HEP-työvoimahankkeessa autetaan puutarhayrittäjiä rekrytoimaan työvoimaa, kouluttamaan heitä ja tarjotaan materiaalia tueksi muun muassa työhön perehdyttämisessä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TTS Työtehoseuran, Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton sekä Maaseudun työnantajaliiton kanssa. Kysely on yhteinen TTS:n kanssa, joka laajentaa kyselyä maatalousyrittäjille oman Työvoima-hankkeensa osalta. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Vastaamalla voi vaikuttaa

Tarvekysely on lähetetty maatalous- ja puutarhayrittäjille, joilta toivotaan kattavia vastauksia jouluun mennessä. Siinä selvitetään erityisesti viime kasvukauden kipukohtia työvoiman palkkauksessa, hyviä käytänteitä sekä tukimateriaalin tarvetta, jotta työvoiman rekrytointi ja työhön perehdyttäminen onnistuisivat entistä paremmin. On tärkeää, että mahdollisimman moni yrittäjä vastaa kyselyyn.

Hankkeen toisessa vaiheessa tuotetaan tukimateriaalia kyselyn vastausten ja tarpeiden pohjalta. Tiedottamisen avulla jaetaan tietoa maatalous- ja puutarha-alan töistä ja työvoiman tarpeesta sekä työnhakijoille että työnantajille. Tieto on arvokasta myös hallinnolle, joka tekee päätöksiä työluvista ja niiden tarpeesta.

Tavoitteena on parantaa sekä työntekijöiden että työnantajien match-making tilannetta niin, että töihin löytyy motivoituneita ja osaavia työntekijöitä. Tukimateriaali helpottaa perehdytyksessä ja työnohjauksessa, jolloin viihtyvyys ja työnteko sujuvat yrityksissä parhaalla mahdollisella tavalla sekä työntekijän että yrittäjän näkökulmasta.

Kysely on lähetetty Maaseudun työnantajaliiton jäsenille sekä suomen- ja ruotsinkielisten puutarha-alan järjestöjen jäsenyrityksille. Vastauksia toivotaan 22.12. mennessä, jotta tukimateriaalin ja koulutusten valmistelut saadaan ripeästi käyntiin ja auttamaan ensi kevään kausityötilannetta.

Lisätietoja hankkeesta antavat

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, Puutarhaliitto ry, 040 745 3005, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi

Janne Karttunen, erikoistutkija, TTS Työtehoseura, 044 7143 689, janne.karttunen@tts.fi