Viljelmän Laatutarha | Odlingens Kvalitetsgård

Puutarhayrittäjille on sivun alaosaan koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Viljelmän Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa alkutuotannossa.

Nere på sidan finns stödmaterial samlat för att underlätta tillämpningen av Odlingens Kvalitetsgård i företagets primärproduktion.

Tukimateriaali | Stödmaterial

A. Viljelypaikka, tuotantotilat, laitteet ja huoltotoimet
B. Viljely
C. Korjuun jälkeiset toimenpiteet ja kaupan pitäminen
D. Energiankäyttö ja ympäristövaikutukset Tallenna & poistu
E. Yrityksen kehittäminen ja työvoiman vastuullinen käyttö