Viljelmän Laatutarha | Odlingens Kvalitetsgård

Puutarhayrittäjille on sivun alaosaan koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Viljelmän Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa alkutuotannossa.

Nere på sidan finns stödmaterial samlat för att underlätta tillämpningen av Odlingens Kvalitetsgård i företagets primärproduktion.

Tukimateriaali | Stödmaterial

A. Viljelypaikka, tuotantotilat, laitteet ja huoltotoimet
B. Viljely
C. Korjuun jälkeiset toimenpiteet ja kaupan pitäminen
D. Energiankäyttö ja ympäristövaikutukset Tallenna & poistu
E. Yrityksen kehittäminen ja työvoiman vastuullinen käyttö

Katso myös “Monikieliset” välilehden alta. Sieltä löydät kylttejä, kuvaohjeita ja muita monikielisiä perehdytysaineistoja.

Katso myös ”Hyvä tietää” välilehden alta. Sieltä löydät hyviä käytännön ohjeita ja oppaita.

A. Odlingsplats, produktionsutrymmen, anordningar och serviceåtgärder
B. Odling
C. Åtgärder efter skörd samt försäljning
D. Energianvändning och miljökonsekvenser
E. Systematisk utveckling och ansvarsfull användning av arbetskraft