Viljelmän Laatutarha | Odlingens Kvalitetsgård

Tukimateriaali | Stödmaterial

A. Viljelypaikka, tuotantotilat, laitteet ja huoltotoimet
B. Viljely
C. Korjuun jälkeiset toimenpiteet ja kaupan pitäminen
D. Energiankäyttö ja ympäristövaikutukset Tallenna & poistu
E. Yrityksen kehittäminen ja työvoiman vastuullinen käyttö