Viljelmän Laatutarha | Odlingens Kvalitetsgård

Puutarhayrittäjille on sivun alaosaan koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Viljelmän Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa alkutuotannossa.

Nere på sidan finns stödmaterial samlat för att underlätta tillämpningen av Odlingens Kvalitetsgård i företagets primärproduktion.

Tukimateriaali | Stödmaterial