Vuoden Ympäristörakenne –kilpailu

– Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2021

Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Puutarhaliitto ry haluavat tehdä tunnetuksi ja edistää hyvää ympäristösuunnittelua, korkeatasoisia ulkotilojen miljöökokonaisuuksia ja korkealaatuista ympäristönhoitoa myöntämällä Vuoden Ympäristörakenne -palkinnon. Tunnustus annetaan luontoa ja sen eri tekijöitä arvostavasta suunnittelusta ja rakentamisesta palkittavan kohteen rakennuttajalle, suunnittelijoille, toteuttajille ja materiaalitoimittajille tuomariston harkitsemalla tavalla.

Kilpailukohde voi olla julkinen tai yksityinen, laaja tai suppea kokonaisuus. Kilpailun ulkopuolelle on rajattu vain yksityiset omakotitalopihat. Kilpailuun voidaan ilmoittaa viimeisen viiden vuoden aikana valmistuneita kohteita. Ehdotuksia voivat tehdä asiantuntijat, yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Tuomaristo
Kilpailun tuomaristossa ovat mukana Puutarhaliiton ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n edustajien lisäksi Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Viherympäristöliiton, Kiviteollisuusliiton ja lehdistön edustajat.

Kilpailuaika
Ehdotukset Vuoden Ympäristörakenne -kilpailuun otetaan vastaan 7.8.2021 saakka osoitteella:
Puutarhaliitto ry / Jyri Uimonen, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki tai sähköpostitse: jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi


 

Vuoden Ympäristörakenne 2020:
Hyväntoivonpuisto, Jätkänsaari, Helsinki

Hyväntoivonpuisto on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi virkistysalue Helsingin uudessa Jätkäsaaren kantakaupunginosassa. Miellyttävät maisematilat, maisematilojen sarjat ja niistä muodostuva harmoninen kokonaisuus ovat olleet suunnittelun tavoitteina. Puisto ja sen taitorakenteet, sillat ja betoniset taidetukimuurit, toimivat kaupunginosan maamerkkeinä ja luovat alueelle vahvan identiteetin.

Puistossa sijaitsee päiväkodin piha, leikkialueita, liikuntakenttiä, koirapuisto, kaupunkiaukioita sekä runsaasti vapaita nurmi- sekä niittyalueita oleskeluun, virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Puistosta kehittyy vuosien kuluessa satojen puiden kasvaessa puistometsä, mikä tukee paikallisia ja valtakunnallisia ilmastotavoitteita.

Kasvillisuus on runsasta ja puita on istutettu paikoitellen hyvinkin tiheään tavoitellen lähimetsän tunnelmaa. Laajat nurmi- ja niittyalueet ovat merkittäviä niin käytön kuin maiseman ja maisematilojen kannalta. Pitkät näkymät ovat tärkeä osa alueen luontaista saaristomaisemaa.
Puiston suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty kattavasti tietomallintamista. Puiston rakennussuunnitteluvaiheessa laadittiin Suomen ensimmäinen puistorakentamisen tietomalli vuonna 2014.

Hyväntoivonpuisto on Helsingin Jätkäsaaren sydän, uudenlainen viheralue ja asukkaiden olohuone, joka on täynnä elämää. Hyväntoivonpuistosta on jo muodostunut toimiva kaupunginosan maamerkki ja sillä on vahva oma identiteetti.” Muun muassa näin Vuoden Ympäristörakenne 2020 -kilpailun tuomaristo luonnehti voittajaa.

RAKENNUTTAJA   Helsingin kaupunki, KYMP

SUUNNITTELIJAT   VSU maisema-arkkitehdit oy, Plaana Oy, Ponvia Oy, Geobotnia Oy, LiCon-AT Oy, Arja Lehtimäki

TOTEUTTAJAT   Stara, GRK Infra Oy

 

SÄÄNNÖT

1 §
Vuoden Ympäristörakenne -palkinnon myöntävät Betoniteollisuus ry, Kivi ry ja Puutarhaliitto ry tunnustuksena ansiokkaasta rakennetun ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta.

2 §
Palkinnon tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää korkeatasoisia ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Erityisenä ansiona pidetään uusien ratkaisumallien, käyttökohteiden ja sovellutusten kehittämistä sekä kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY) toteutumista kilpailukohteessa.
Kohteen tulee olla valmistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana.

3 §
Tuomariston muodostavat seuraavat tahot: Suomen Arkkitehtiliitto, ympäristöministeriö, Suomen Maisemaarkkitehtiliitto, Viherympäristöliitto, Viher- ja ympäristörakentajat, lehdistön edustaja sekä järjestäjien edustajat.
Tuomaristo valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan. Sihteerin asettavat Betoniteollisuus ry, Kivi ry ja
Puutarhaliitto ry, jotka toimivat vuorovuosin tuomariston kokoonkutsujina.

4 §
Palkittavat kohteet valitsee tuomaristo. Palkinto myönnetään yhdelle tai tuomariston harkinnan mukaan useammalle kohteelle.
Tuomaristo voi esittää myönnettäväksi myös kunniamainintoja tai jättää palkinnon myöntämättä, mikäli sopivaa kohdetta ei löydy.
Palkinto jaetaan palkitun kohteen rakennuttajille, suunnittelijoille, toteuttajille ja materiaalien toimittajille rakennuttajan ehdotuksen ja tuomariston harkinnan pohjalta.

5 §
Kilpailu julistetaan erikseen vuosittain keväällä. Ehdotukset tehdään kirjallisesti järjestäjien erikseen ilmoittamalla tavalla määräpäivään mennessä.
Ehdotusten tulee sisältää sijainti- tai asemapiirros ja selostus kohteesta sekä valokuvia ja muuta ehdotukseen liittyvää havainnemateriaalia tuomariston käsittelyä ja mahdollista julkistamista varten.
Kohteen on oltava julkisesti esiteltävissä erikseen sovittavina aikoina. Sama kohde voidaan ilmoittaa kilpailuun kahdesti.

6 §
Palkituista kohteista laaditaan lehdistöaineisto tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön. Kilpailun järjestäjät esittelevät tulosta omien alojensa ammattilehdissä ja -tilaisuuksissa harkintansa mukaan