Puutarhaliitto kasvattaa hyvinvointia

 

  • Kannustamalla suomalaisia puutarhaharrastamisessa

  • Edistämällä suomalaista puutarhakulttuuria

  • Parantamalla puutarhaelinkeinojen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta

Puutarhaliitto alan keskusjärjestönä varmistaa kotimaiselle puutarhaelinkeinolle riittäviä toimintaedellytyksiä sekä parantaa kansalaisten hyvinvointia puutarha- ja vihertuotannon keinoin. Puutarhatuotteet nautittuna, liikkuminen vihreässä ympäristössä ja alan harrastustoiminta edistävät fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Keskusjärjestönä Puutarhaliitto toimii koko alan tuotteiden arvostuksen ja houkuttavuuden lisäämiseksi. Lisäksi edistämme yhteistyön avulla alan yhteistä näkemystä ja eri tahojen intressien yhteensovittamista.

Puutarhaliiton jäsenjärjestöihin kuuluvat puutarha-alan kaikki päätoimijat:

Ammattiviljelijäjärjestöt = ammattimaiset tuottajat

Kaupan alan järjestöt = kukka- ja puutarhakauppiaat

Yksityiset ja julkisen sektorin viheralan toimijat = viherrakentajat, suunnittelijat sekä ylläpitotoimen edustajat 

Harrastustoimintaa edistävät paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt = harrastajat

Puutarha-alan koulutuksen saaneiden ja alan opiskelijoiden yhdistykset = tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muut alan menestyksestä kiinnostuneet

 

Puutarhaliiton jäsenenä voi olla rekisteröity puutarha-alan erikoisyhdistys tai puutarhayhdistys.

Erikoisyhdistyksiä ovat ammattilaisista koostuvat yhdistykset, joilla voi olla jäseninään alan yrityksiä ja ammattilaisia.

Puutarhayhdistyksiä, joiden jäseninä ovat yksityishenkilöt, joko alueellista puutarhaseuroista tai valtakunnallisista järjestöistä.

Jäsenyhdistykset ja -liitot

Puutarhaliittoon kuuluu 17 puutarha-alan erikoisyhdistystä ja -liittoa, sekä 38 puutarhayhdistystä. 

Puutarhayhdistysten yksityishenkilöjäsenet saavat 15 €:n alennuksen Kotipuutarhan kestotilaushinnoista ilmoittamalla jäsenyydestään tilauksen yhteydessä. Tilaa Kotipuutarha -lehti tästä.

Jäsenjärjestöt voivat anoa jäsenilleen Puutarhaliiton kultaista ja hopeista ansiomerkkiä. Ohjeet ja hakukaavakkeet löydät täältä.

Jäsenjärjestöjen tulee päivittää yhdistyksensä avaintiedot Puutarhaliitolle vuosittain. Avaintiedot päivitetään erillisellä lomakkella, jonne pääset alla olevan linkin kautta.

 

 

 

ERIKOISYHDISTYKSET ja -LIITOT

PUUTARHAYHDISTYKSET
Alueelliset puutarhayhdistykset ja muut puutarhayhdistykset löydät omalta sivulta.

Puutarhaliitto–trädgårsförbundet ry:n vuosikokous torstaina 11.4.2024.

Kokous järjestetään Skylinen Airport hotellissa Vantaalla (Elannontie 9) .
Ilmoittautuminen kokoukseen ja lounaalle https://q.surveypal.com/Osallistuminen-vuosikokoukseen-to-11.4.24

Kokous alkaa valtakirjojen tarkastuksella klo 12.30, ennen kokousta tarjoillaan lounas ennakkoon ilmoittautuneille alkaen klo 11.30.

KOKOUSAINEISTOA:

 

 

 

Ohjeistus Puutarhaliiton logon käyttöoikeudesta

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Taulavuori, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi p. 040 745 3005

Puutarhaliiton päätehtävät:

1. Vaikuttaa ja välittää tietoa julkaisujensa välityksellä

– Kotipuutarha-lehti harrastajille ja ammattilaisille 10 krt/vuosi

– Viherympäristö-lehti viheralan ammattilaisille 6 krt/vuosi (kustantajana Viherympäristöliitto ry vuodesta 2020)

– Puutarha&kauppa-lehti puutarha-alan ammattilaisille 20 krt/vuosi

2. Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

3. Laatutyö: laatujärjestelmien kehittäminen ja hallinnointi

4. Alan yleinen kehittäminen ja ammattilaisneuvonta

5. Tapahtumien järjestäminen mm. KevätPuutarha-näyttely, Versoo- ja Avoimet puutarhat -tapahtumat

6. Puutarha-alan yhteistyön edistäminen mm. puutarhayhdistysten toimikunnan avulla

Puutarhaliiton päätehtävät:

1. Vaikuttaa ja välittää tietoa julkaisujensa välityksellä

– Kotipuutarha-lehti harrastajille ja ammattilaisille 10 krt/vuosi

– Viherympäristö-lehti viheralan ammattilaisille 6 krt/vuosi

– Puutarha&kauppa-lehti puutarha-alan ammattilaisille 20 krt/vuosi

2. Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

3. Laatutyö laatujärjestelmien kehittäminen ja hallinnointi

4. Alan yleinen kehittäminen ja ammattilaisneuvonta

5. Tapahtumien järjestäminen mm. KevätPuutarha-näyttely, Versoo- ja Avoimet puutarhat -tapahtuma

6. Puutarha-alan yhteistyön edistäminen muun muassa puutarhayhdistysten toimikunnan avulla

Viestintä

Puutarhaliitto viestittää vahvasti

Puutarhaliitto näkyy ja kuuluu

Puutarhaliiton viestinnän tavoitteena on näkyä ja kuulua sekä jakaa asiantuntevaa tietoa monikanavaisen median avulla. Viestinnän avulla innostetaan, neuvotaan ja vaikutetaan siihen, kuinka viihtyisä ja vihreä elinympäristömme on. Viestinnällä kerrataan niin syötävien kasvisten kuin koristekasvien hyvistä vaikutuksista päivittäisessä elämässämme. Ne parantavat hyvinvointia, terveyttämme ja antavat iloa elämäämme. Samalla edistetään alan elinkeinoja ja niiden työllistävää vaikutusta Suomessa.

Tapahtumat suosittuja

Viestintä on aina monisuuntaista eli kentän toiveet ja ääni näkyvät aiheissa ja sisällössä. Tapahtumilla on merkittävä osa myös suomalaisen puutarhakulttuurin ja harrastustoiminnan lisäämisessä. Näistä esimerkkejä ovat Kevätpuutarha-messut Helsingissä, Versoo-tapahtuma sekä valtakunnallinen Avoimet Puutarhat -kesätapahtuma.

Omat lehdet harrastajille ja ammattilaisille

Puutarhaliitto kustantaa suosittua Kotipuutarha-lehteä ja toimii julkaisijana Viherympäristö- ja Puutarha&kauppa -lehdissä. Näistä löytyvät puutarha-alan ajankohtaisimmat asiat ja uutiset. Lehtiä tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen Viherympäristöliiton ja Kauppapuutarhaliiton kanssa.

Tutustu viestintään ja osallistu mielenkiintoisiin tapahtumiin!

Töihin puutarha-alalle

Puutarha-ala on konkreettisesti kasvun ala. Hyvien puutarhatuotteiden kysyntä kasvaa ja toimivien ympäristöjen arvostus ja merkitys kasvavat. Puutarha-ala työllistää yli 20 000 erilaista ammattilaista, joita koulutetaan yli 20 oppilaitoksessa ympäri Suomea hyvin erilaisiin tehtäviin kukkakaupan floristeista viheraluerakentajiin ja -suunnittelijoihin. Eniten ammattilaisia onkin viheralalla, jossa sekä rakentaminen että alueiden hoito vaativat runsaasti työtä. Osa töistä on kausiluontoisia, jolloin työt painottuvat kasvukauteen tai tärkeimpiin juhlasesonkeihin. Tämän vuoksi moniosaaminen korostuu puutarha-alalla.

Moni arvostaa alan töitä niiden luonnonläheisyyden ja oman käden jäljen näkyvyyden vuoksi. Työ on useimmiten hyvin käytännönläheistä. Jokainen puutarha-alan työntekijä voi vilpittömästi sanoa kasvattavansa työssään suomalaisten hyvinvointia tai mahdollisuuksia parempaan elämään.

Esimerkkejä puutarha-alan koulutuksista:

  1. Puutarhurin perustutkinto käytännön perustöihin
  2. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinnot syventäviin ja erikoistuviin puutarha-alan töihin
  3. Hortonomin ja AMK-hortonomin tutkinnot suunnittelu-, työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin
  4. Maatalous-metsätieteiden maisterin (puutarhatiede) tutkinto vaativiin asiantuntijatehtäviin ja tutkimustyöhön
  5. Maisema-arkkitehdin tutkinto viheralan vaativiin suunnittelutehtäviin