Webinaarit

 


Koulutukset

Vehreyttä yhdistystoimintaan -koulutus puutarhayhdistyksille

Järjestämme hankkeen puitteissa koulutuksen, jossa yhdistyksillä on mahdollisuus löytää heille sopivia toiminnanmuotoja ja toimintavälineitä sekä tarkastella oman yhdistyksensä tilannetta ja kartoittaa mahdollisia kehitystarpeita.

Tavoitteena on, että koulutuksesta saatavan toimintamallin perusteella yhdistyksillä on tietoa ja taitoa kehittää ja päivittää toimintaansa jäsenistön tarpeiden ja kiinnostusten perusteella ja että toiminta säilyy elävänä ja monipuolisena. Koulutus järjestetään kahdessa osassa ja siihen sisältyy myös välitehtävä.

Vehreyttä yhdistystoimintaan -koulutus järjestetään Teams-koulutuksena ja kouluttajana on yhteisösuunnittelija Heidi Kokko, Hyvinkään Yhdistykset ry.

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään maanantaina 30.1.2023 klo. 18.00-20.00. Tähän tilaisuuteen osallistujat kokoontuvat yhdistyksen kisakatsomoon, paikalla vähintään kaksi osallistujaa / yhdistys

Sisältö:

  • Oman yhdistyksenne perustehtävä
  • Missä yhdistyksemme on jo hyvä? Mitä pitäisi erityisesti kehittää?
  • Uusien toimijoiden rekrytoiminen

Koulutuksen toinen osa järjestetään tiistaina 7.2.2023 klo. 18.00-20.00. Tähän tilaisuuteen osallistujina ovat puheenjohtaja/kehittämispäivän järjestäjä / yhdistys.

Sisältö:

  • Välitehtävän pohjalta työskentelyä, havaintojen ja hyvien käytäntöjen jakaminen
  • Puheenjohtajat/kehittämispäivän järjestäjät valmistetaan oman yhdistyksen kehittämispäivän järjestämiseen

Ilmoittautuminen koulutukseen:
Ilmoita puutarhayhdistyksenne nimi, osallistujien nimet ja luottamustoimet sekä sähköpostiosoite, johon Teams -kutsu lähetetään. Ilmoittautumiset viimeistään 23. tammikuuta 2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: jaana.ojanen@puutarhaliitto.fi

Miten onnistun puutarhassa, mitä teen, milloin ja miten?


Luentosarja aloitteleville puutarhaharrastajille huhti- ja toukokuussa 2023.

Luentosarjaan kuuluu kolme luentoa ja luennoitsijana toimii Riitta Peräinen. Luennot järjestetään etäluentoina tiistai-iltoina 18.4., 25.4. ja 16.5. klo. 18.30-20.00.

18.4. Puutarhan kasvuolosuhteet
Kasvuvyöhykkeen, pienilmaston ja valo-olosuhteiden merkitys puutarhan hoidossa
Puutarhan maaperän merkitys kasvivalinnoissa, pH ja ravinteet
Vanhan puutarhan huomioiminen uutta istuttaessa

25.4. Puutarhan hyöty- ja koristekasvit
Yksivuotisten ja monivuotisten taimien istutus ja hoito
Istutusalueiden valmistelu
Puutarhan kevättyöt

16.5. Puutarhan hoidon perusteet
Rikkakasvit ja niiden hallinta puutarhassa
Puutarhan haittaeläimet ja -eliöt ja niiltä suojaaminen
Maan hoitaminen, lannoitus ja kastelu

Paikalliset puutarhayhdistykset järjestävät osallistujille mahdollisuuksiensa mukaan puutarhailtoja omalla alueellaan luentosarjan aikana, joihin kurssilaiset voivat osallistuja. Puutarhailtojen aikana pääsee tutustumaan käytännön asioihin puutarhassa, tapaamaan puutarhayhdistysten jäseniä ja saamaan vinkkejä puutarhanhoitoon ja mahdollisuuden kysyä puutarhanhoitoon liittyvistä asioista paikanpäällä.

Ilmoittaudu luentosarjaan sähköpostilla osoitteeseen: jaana.ojanen@puutarhaliitto.fi
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, sähköpostiosoitteesi ja minkä puutarhaseuran jäsen olet tai minkä seuran toiminnasta ja jäsenyydestä olet kiinnostunut, niin välitämme viestin eteenpäin puutarhailtoja varten.