Webinaarit

 


 


Koulutukset

Menneet koulutukset

 

Vehreyttä yhdistystoimintaan -koulutus puutarhayhdistyksille

Hankkeen puitteissa järjestettiin koulutus, jossa keskityttiin miettimään yhdistyksen toiminnanmuotoja ja toimintavälineitä sekä tarkasteltiin oman yhdistyksen tilannetta ja kartoitettiin mahdollisia kehitystarpeita.

Tavoitteena on, että koulutuksesta saadun toimintamallin perusteella yhdistyksillä on tietoa ja taitoa kehittää ja päivittää toimintaansa jäsenistön tarpeiden ja kiinnostusten perusteella ja että toiminta säilyy elävänä ja monipuolisena. Vehreyttä yhdistystoimintaan -koulutus järjestettiin Teams-koulutuksena ja kouluttajana oli yhteisösuunnittelija Heidi Kokko, Hyvinkään Yhdistykset ry.

Koulutus järjestettiin kahdessa osassa maanantaina 30.1. 2023 ja tiistaina 7.2.2023. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyi välitehtävä.

Ensimmäisessä osiossa kävimme läpi seuraavia asioita:
– Oman yhdistyksenne perustehtävä
– Missä yhdistyksemme on jo hyvä? Mitä pitäisi erityisesti kehittää?
– Uusien toimijoiden rekrytoiminen

Toisessa osiossa keskityimme seuraaviin asioihin:
– Välitehtävän pohjalta työskentelyä, havaintojen ja hyvien käytäntöjen jakamine
– Puheenjohtajat/kehittämispäivän järjestäjät valmistetaan oman yhdistyksen kehittämispäivän järjestämiseen

Miten onnistun puutarhassa, mitä teen, milloin ja miten?

Luentosarja aloitteleville puutarhaharrastajille huhti- ja toukokuussa 2023.
Luentosarjaan kuuluu kolme luentoa ja luennoitsijana toimii Riitta Peräinen. Luennot järjestetään etäluentoina tiistai-iltoina 18.4., 25.4. ja 16.5. klo. 18.30-20.00.

18.4. Puutarhan kasvuolosuhteet
Kasvuvyöhykkeen, pienilmaston ja valo-olosuhteiden merkitys puutarhan hoidossa
Puutarhan maaperän merkitys kasvivalinnoissa, pH ja ravinteet
Vanhan puutarhan huomioiminen uutta istuttaessa

25.4. Puutarhan hyöty- ja koristekasvit
Yksivuotisten ja monivuotisten taimien istutus ja hoito
Istutusalueiden valmistelu
Puutarhan kevättyöt

16.5. Puutarhan hoidon perusteet
Rikkakasvit ja niiden hallinta puutarhassa
Puutarhan haittaeläimet ja -eliöt ja niiltä suojaaminen
Maan hoitaminen, lannoitus ja kastelu

Paikalliset puutarhayhdistykset järjestävät osallistujille mahdollisuuksiensa mukaan puutarhailtoja omalla alueellaan luentosarjan aikana, joihin kurssilaiset voivat osallistuja. Puutarhailtojen aikana pääsee tutustumaan käytännön asioihin puutarhassa, tapaamaan puutarhayhdistysten jäseniä ja saamaan vinkkejä puutarhanhoitoon ja mahdollisuuden kysyä puutarhanhoitoon liittyvistä asioista paikanpäällä.