Järjestelmällinen laatutyö | Systematiskt kvalitetsarbete

Laatua varmistaen

Puutarhaliiton laatutyön merkitys on kasvanut vuosien varrella vähittäiskaupan / kaupan keskusliikkeiden edellyttäessä puutarhayrittäjiltä laatujärjestelmien mukaista tuotantoa. Puutarhaliitto opastaa ja kouluttaa yrittäjiä ja sopeuttaa laatujärjestelmien tukimateriaaleja vaatimusten mukaisiksi sekä hallinnoi Laatutarha- ja IP-laatujärjestelmiä. Koulutusta ja tietoa on saatavilla myös HACCP-periaatteista, sekä ISO- 22000, ISO 14001 ja GLOBALG.A.P. -laatujärjestelmistä.

 

Garanterad kvalitet

Betydelsen av Trädgårdsförbundets arbete med kvalitet har bara ökat under åren i takt med detaljhandelns och partiaffärernas ökade krav på produkter producerade enligt kvalitetssystem. Trädgårdsförbundet hjälper och skolar företagarna, samt uppdaterar och anpassar kvalitetssystemens stödmaterial till att motsvara kraven. Dessutom administrerar man kvalitetssystemen Kvalitetsgård och IP-certifiering. Skolning och information erbjuds även om HACCP-principerna, samt om kvalitetssystemen ISO 22000, ISO 14001 och GLOBALG.A.P.

 

puutarhaliitto-trädgårdsförbundet

Puutarhaliitto kasvattaa laatua