TIEDOTE 13.5.2020

                                                                                                                                  Puutarhaliitto ry

 

Tule mukaan vaikuttamaan Suomen GLOBALG.A.P:n sisältöön

 

Puutarhaliitto ry on käynnistänyt Ruokaviraston avustuksella hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda ja soveltaa Suomen oloihin kansainvälinen GLOBAL.G.A.P.-laatujärjestelmä. Laatujärjestelmät turvaavat alkutuotteiden myynnin kotimaassa tukkukaupalle, minkä lisäksi tämä laatujärjestelmä mahdollistaa suomalaisten kasvisten ja ruokaperunan viennin.

 

Hankkeen alussa perustetaan kansallinen toimintaryhmä KATTRY, jonka tehtävänä on soveltaa laatujärjestelmä ja sen sosiaalisen vastuun lisäosa, GRASP, Suomen olosuhteisiin ja lainsäädäntöön. GRASP-lisäosan avulla turvataan kansainvälisessä kaupassa muun muassa työntekijöiden ja heidän perheittensä inhimilliset olot.

 

Varsinainen laatujärjestelmä puolestaan varmistaa sen, että viljelytuotteiden tuotannossa huomioidaan muun muassa tuotanto- ja ympäristöasiat kansainvälisesti päätettyjen kriteerien mukaisesti. GLOBALG.A.Pn kotimaa on Saksa, mutta järjestelmän Farm Assurer-kumppaneita on ympäri maailmaa. Suomea edustaa järjestelmässä Puutarhaliitto ry.

 

Nyt haetaan pilottitiloja ja yhteistyötahoja

 

Puutarhaliitto on perustanut suomalaisen toimintaryhmän KATTRYn soveltamaan ja päivittämään järjestelmää meille. Jäsenyys tässä ryhmässä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ammattilaisille.  

Ryhmän tehtävänä on soveltaa kansallisen lainsäädännön vaatimukset muun muassa työehtojen osalta GRASP-lisäosaan ja olla vaikuttamassa koko laatujärjestelmän kehittämiseen. Jäsenorganisaatioksi haluavat täyttävät GLOBALG.A.P.in sähköisen ilmoittautumislomakkeen, joka löytyy www.puutarhaliitto.fi -sivuilta.

 

Puutarhaliitto ry etsii nyt myös peruna- ja puutarhayrityksiä pilottitiloiksi, joissa GLOBALG.A.P:n vaatimuksia sovelletaan käytäntöön. Kokemusten perusteella laaditaan ohjeita ja tuki- sekä koulutusmateriaalia tulevaa laatujärjestelmän auditointia varten. Pilottitilat hyötyvät mukana olosta muun muassa siksi, että koulutus osana hanketta on heille maksutonta. 

 

 

Tiedustelut:  
GLOBALG.A.P.-asiantuntija Anne Piirainen, Puutarhaliitto ry 
anne.piirainen@puutarhaliitto.fi, p. 040 9622527 

 

1) GLOBALG.A.P. on vapaaehtoinen, kansainvälinen, kolmannen osapuolen tekemään tarkastukseen perustuva alkutuotannon sertifiointijärjestelmä. GLOBALG.A.P.-standardit vertaisarvioidaan Global Food Safety Initiative (GFSI)-järjestelmän mukaisesti. GRASP-lisäosa on GLOBALG.A.P.  Risk Assessment on Social Practise – GLOBALG.A.P.  sosiaalisten käytäntöjen riskinarviointi. 

2) Puutarhaliitto ry on käynnistänyt yhdessä hankekumppaneidensa (PTY ry, MTK ry, SLC rf) kanssa 1.4. 2020 Ruokaviraston tuella hankkeen, joka parantaa suomalaisten kasvistuottajien valmiuksia ottaa käyttöön kansainvälinen GLOBALG.A.P.-sertifiointi GRASP-lisäosan kanssa. Lisätietoa hankkeesta Obs! Tähän tulee www-linkki! 

3) NTWG (National Technical Working Group) -extranetti on keskustelufoorumi eri maiden NTWG-ryhmille. NTWG on suomennettu KATTRY:ksi.