Alla:

  • Laatuinfo
  • Laautarha-ohjeisto 2013
  • Auditoinnin prosessikuvaus
  • Laatutarhan yleiset ehdot
  • Auditoinnin tilauslomake

Här nedan

  • Kvalitetsinfo
  • Kvalitetsgård riktlinjerna 2013
  • Om auditeringsprosessen
  • Kvalitetsgårds allmänna villkor
  • Auditeringsbeställningsblankett


Laatutarha

Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa puutarhatuotteiden turvallisuus, tuotannon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus ja työntekijöiden hyvät työolot. Laatutarha-ohjeiston ja sen tekijänoikeudet omistaa Kotimaiset Kasvikset ry.

Laatutarha-ohjeisto 2013, sisältää lainsäädännön viimeisimmät muutokset sekä niitä kotimaisen puutarhatuotannon hyviä käytäntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa tuotteiden puhtaus ja turvallisuus. Laatutarha-ohjeisto voidaan mieltää työkaluksi, joka auttaa puutarhayritystä täyttämään markkinoiden odotukset ja lainsäädännön edellyttämät kirjaukset ja toiminnot. Ohjeisto on Eviran toimesta arvioitu elintarvikelain nojalla kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi ja samalla Evira on myös tarkastanut kasvinterveyttä ja lannoitteita koskevat kohdat

Kotimaiset Kasvikset ry:n hallinnoiman laatumerkin (sirkkalehtilippu) käyttö edellyttää, että Laatutarha-ohjeistoa noudatetaan sirkkalehtilipulla merkittyjen kasvisten tuotannossa. Viljelijä sallii Kotimaiset Kasvikset ry:n valtuuttaman osapuolen tekemään tuotannon ja tuotteiden arvioinnin ja seurannan niiltä osin kuin se koskee tätä ohjeistoa.

Puutarhayrittäjille on tähän koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa. Tukimateriaali sisältää lomakemalleja, ohjeita ja artikkeleita.

Kvalitetsgård

Kvalitetsgård-riktlinjerna är gemensamma riktlinjer för den finländska trädgårdsproduktionen. Kvalitetsgård  riktlinjerna ägs av Inhemska Trädgårdsprodukter rf, som också äger upphovsrätten till riktlinjerna.

De finns till för att garantera att trädgårdsprodukterna är trygga, att produktionen belastar miljön så lite som möjligt och att arbetstagarna har goda förhållanden. Kvalitetsgård-riktlinjerna kan ses som ett arbetsverktyg som hjälper trädgårdsföretaget att uppfylla marknadens förväntningar och de anteckningar och funktioner som lagstiftningen förutsätter

För att man ska få använda kvalitetsmärket som administreras av Inhemska Trädgårdsprodukter rf (hjärtbladsflaggan) förutsätts att man i produktionen av vegetabilier som märkts med hjärtbladsflaggan följer Kvalitetsgård-riktlinjerna. Inhemska Trädgårdsprodukter rf innehar bruksrätten till Kvalitetsgård-riktlinjerna och administrerar dem.

Kvalitetsgård-riktlinjerna är en uppdaterad version av de tidigare publicerade Riktlinjer för Kvalitetsodling. I denna uppdatering har man beaktat de ändringar i lagstiftningen som gjorts före 1.1.2013. Riktlinjerna har av Evira godkänts som nationella riktlinjer för goda metoder i enlighet med livsmedelslagen. Samtidigt har Evira också granskat avsnitten som gäller växtsundhet och gödselmedel.

Odlarens stödmaterial finns här:

Lisätietoja puutarha-alan järjestelmällisestä laatutyöstä:

AnnaMarja Vilander
annamarja.vilander@puutarhaliitto.fi

Katarina Lassheikki
katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fiTakaisin asiantuntijapalvelusivuston alkuun